Category: مقالات علمی

تعقیب کننده خورشیدی چیست؟ تعقیب کننده خورشیدی، یک سیستم مکانیکی است که مجموعه ماژولهای فوتوولتائیک رادرطول روز رو به خورشید نگه میدارد یا باعث می شود مجموعه‌ای آینه نور خورشید راهمواره به نقطه مشخصی بازتابش کند. این تعقیب کننده ها در مورد ماژول هایفوتوولتاییک بازده سیستم را افزایش داده از اندازه آن می کاهند و […]

ادامه مطلب...

ساختار متمرکز کننده های فوتو ولتاییک ساختار اصلی متمرکز کننده هایفوتوولتاییک را عدسی‌ها و آینه‌های متمرکز کننده تشکیل می دهند. ساخت عدسی‌هایمتمرکز کننده نور در سی سال اخیر پیشرفت زیادی داشته است. عدسی های غیر تصویری کهشاخه ای از عدسـی هـای هندسـی میباشـند نقـش عمـده ای در تکامـل شکل عدسی هایمتمرکز کننده نور داشته اند. […]

ادامه مطلب...

  تاریخچه تکنولوژی های خورشیدی در جهان مروری کوتاه بر تکنولوژیهای خورشیدی موجود دنیا در زیر نگاهی اجمالی بر تکنولوژی های خورشیدی موجود دنیا خواهیم انداخت: تاریخچه تکنولوژی های خورشیدی در جهان : نیروگاه های حرارتی پارابولیک که قریب بیست سال از تکنولوژی آن سپری شده و نسل جدیدآن یعنی نیروگاه های هلیواستات مانند آنچه […]

ادامه مطلب...

روشهای استفاده از انرژی خورشیدی خورشید مرجع خطیر انرژی می باشد که در این عصر فعالیت های بی شماری بابت بهره جویی از این منبع خطیر انرژی اجرا شده است. این انرژی مستقیماً یا غیر مستقیم به دیگر گونه های انرژی مبدل می‌گردد. بهره جویی بدست آمده از انرژی جزرو مد و هوا، مثالهایی از […]

ادامه مطلب...

  مشکلات برق شهر مشکلات برق شهر: اگرشما تصمیم بگیرید که کامپیوترخود را مستقیماً به برق شهروصل کنید، منبع تغذیه داخلی آن با مشکلات متعددی مواجه خواهدشد. بعضی ازاین مشکلات کوچک هستند و کامپیوترشما با آن کنارخواهدآمد درحالیکه برخی ازآنها ممکن است موجب ازدست دادن اطلاعات و حتی ایجاد عیوب دائمی برروی سیستم شما شوند. […]

ادامه مطلب...

مشخصات انواع یو پی اس دراین بخش برخی ازمشخصاتی که دررابطه با یو پی اس است وبسیارمصطلح میباشد به اختصارمورد بحث قرارمیگیرد. برگه مشخصات یو پی اس میتواند بسیارطولانی وخسته کننده باشد . همچنین دربیشترموارد لازم نیست شما نگران تمام مواردی که درآن پیدا میکنید باشید، اگرچه برخی ازآنها قبل ازتصمیم گیری برای خرید ، بسیارمهم میباشند. […]

ادامه مطلب...

مشخصات الکتریکی یو پی اس مشخصات الکتریکی: مشخصات الکتریکی یک منبع تغذیه معرف کیفیت خروجی های آن وهمچنین توانایی آن درتحمل شرایط ویژه مانند قطعی واختلالات درانرژی ورودی وهمچنین تغییرات در باری که منبع تغذیه پشتیبانی میکند میباشد. درحالیکه این مشخصات مهم است و معرف سطح کیفی منبع تغذیه میباشد، باید تصدیق کنم که دربسیاری […]

ادامه مطلب...

خصوصیات و ویژگیهای UPS خصوصیات و ویژگیهای UPS : بعد از یادگیری مبادی ابتدایی کارکرد یک دستگاه تامین انرژی بدون وقفه( یو پی اس )، آشنایی با مدلهای متعدد آن وشناخت اجزای اساسی آن، اینک درباره بعضی از ویژگیهای طرح ریزی و خصوصیات متعدد یک یو پی اس که سبب جداسازی آن از مدلهای دیگر یو پی […]

ادامه مطلب...

حفاظت درمقابل مشکلات برق شهر می توان رویه متعددی ازحفاظت را برای پیشگیری ازخرابی ویا ازدست دادن اطلاعات دربرابر مشکلات برق برای سیستم کامپیوتر یا مصرف کننده بکارگرفت. در این بحث به توصیف قراردادی ومفهوم هایی که درارتباط با محفاظت در برابر برق شهربکاربرده می شوند. علاوه بر این از بکارگیری  یک انرژی محافظ مثل […]

ادامه مطلب...

چکیده ای بر سیستم تامین برق بدون وقفه پیش ازاینکه به ریزگان کارکرد این دستگاه وارد شویم ، نگاه سریعی به شکل آن میندازیم. هدف مهم یک دستگاه یو پی اس ، تامین یک منبع بدون وقفه انرژی برای تجهیزی است که از آن محافظت می کند. این کار دقیقاً چطور انجام می گیرد؟ اگر […]

ادامه مطلب...