Category: مقالات علمی

مشخصات الکتریکی یو پی اس مشخصات الکتریکی: مشخصات الکتریکی یک منبع تغذیه معرف کیفیت خروجی های آن وهمچنین توانایی آن درتحمل شرایط ویژه مانند قطعی واختلالات درانرژی ورودی وهمچنین تغییرات در باری که منبع تغذیه پشتیبانی میکند میباشد. درحالیکه این مشخصات مهم است و معرف سطح کیفی منبع تغذیه میباشد، باید تصدیق کنم که دربسیاری […]

ادامه مطلب...

خصوصیات و ویژگیهای UPS خصوصیات و ویژگیهای UPS : بعد از یادگیری مبادی ابتدایی کارکرد یک دستگاه تامین انرژی بدون وقفه( یو پی اس )، آشنایی با مدلهای متعدد آن وشناخت اجزای اساسی آن، اینک درباره بعضی از ویژگیهای طرح ریزی و خصوصیات متعدد یک یو پی اس که سبب جداسازی آن از مدلهای دیگر یو پی […]

ادامه مطلب...

حفاظت درمقابل مشکلات برق شهر می توان رویه متعددی ازحفاظت را برای پیشگیری ازخرابی ویا ازدست دادن اطلاعات دربرابر مشکلات برق برای سیستم کامپیوتر یا مصرف کننده بکارگرفت. در این بحث به توصیف قراردادی ومفهوم هایی که درارتباط با محفاظت در برابر برق شهربکاربرده می شوند. علاوه بر این از بکارگیری  یک انرژی محافظ مثل […]

ادامه مطلب...

چکیده ای بر سیستم تامین برق بدون وقفه پیش ازاینکه به ریزگان کارکرد این دستگاه وارد شویم ، نگاه سریعی به شکل آن میندازیم. هدف مهم یک دستگاه یو پی اس ، تامین یک منبع بدون وقفه انرژی برای تجهیزی است که از آن محافظت می کند. این کار دقیقاً چطور انجام می گیرد؟ اگر […]

ادامه مطلب...

انواع دستگاههای تامین برق بدون وقفه انواع دستگاههای تامین برق بدون وقفه اغلب مردم تصور می کنند که فقط یک نوع یو پی اس (ups) وجود دارد و اکثر اوقات انواع مختلف یوپی اس (ups) را با یک نام کلی می نامند. در این بحث به انواع یوپی اس (ups) می پردازیم.و با نگاهی به […]

ادامه مطلب...

انرژی واقعی و انرژی ظاهری انرژی واقعی و انرژی ظاهری انرژی واقعی و انرژی ظاهری اگرالکتریسیته داشته باشیم با آن چه میکنیم؟ انرژی واقعی و انرژی ظاهری : به وسیله الکتریسیته می توان با اعمال نیرو انرژی را از یک جسم به جسم دیگر انتقال داد. درواقع هرموقع مداری داشته باشیم که درآن الکتریسیته جریان […]

ادامه مطلب...

اجزای یو پی اس باتری: اجزای یو پی اس : به جز مینبرد دستگاه یوپی اس ،جز. اصلی دیگر آن باطری یو پی اس میباشد  که انرژی لازم را برای استفاده وسیله ای که تحت پوششupsقرارمیگیرد فراهم میسازد. اندازه باتری برای تعیین اندازهupsازهرچیزدیگری مهمتراست.همچنین اندازه باتری متناسب با انرژی ذخیره شده درupsو بنابراین زمانی است کهupsمیتواند یک […]

ادامه مطلب...

اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی مورد استفاده در یو پی اس اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی مورد استفاده در یو پی اس : قطعات الکتریکی و الکترونیکی در همه مدارهای الکتریکی یو پی اس استفاده شده که بیشتر در برد اصلی یو پی اس،شارژر،اینورتر ،رکتیفایرو مدار فرمان وجود دارند. وآنها با یکدیگر و قطعه های دیگربا روشهایی […]

ادامه مطلب...

انواع باتری مورد استفاده در یو پی اس(ups) کدامند؟ انواع باتری مورد استفاده در یو پی اس(ups): انواع باتریهای مورد استفاده  در یوپی اس عبارتند از : باتری سرب اسید ، باتری نیکل کادمیم ، باتری لیتیوم و باتری سیلور آلکالین بهترین نوع باتری برای UPS نوع سرب اسید (lead – acid) می باشد که […]

ادامه مطلب...

پارامترهای اصلی جهت خرید یک دستگاه UPS پارامترهای اصلی جهت خرید یک دستگاه UPS ۱- THD مصرف کننده هایی که منابع تغذیه سوئیچینگ  در آنها استفاده شده، به سبب ایجاد هارمونیک در شبکه باعث گرم شدن سیم نول و به تبعه آن باعث پدیدار شدن گرما در سیستم برق می شوند. بنابراین در جاهایی که […]

ادامه مطلب...