تعریف پاور آنالایزر

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : تعریف پاور آنالایزر

آنچه در این مطلب خواهید خواند

تعریف پاور آنالایزر

تعریف پاور آنالایزر

پاور آنالایزر   Power analyzer

شرکت رسام یو پی اس : تعریف پاور آنالایزر
پاور آنالایزر

شرح:

به ابزاری بیان می شود که برای اندازه گیری ریز بین مختصات انرژی الکتریسیته سیستم های پدید آوری شده، دگرگونی و تبادل برق پرداخته و همچنین سنجش نکته ای و تیز از انرژی واقعی درایورهای نیروی محرکه ،اینورتر ،لوازم اداری و مجموعه ای ، دستگاههای کاری و نیز منابع تغذیه را نمایش می دهد.

در این زمانه پاور آنالایزر ها مصارف و مختصه های بی شماری را دارا می باشند.

برای نمونه می توانند میزان انرژی در دستگاههای قرینه مصرف سه فاز و یا تک فاز را با توانایی اندازه گرفتن عامل های تعیین کننده همانند i ، v ، w ،p و غیره را سنجش و همین طور تاثیر واصل شدن  به رایانه برای ثبت به گونه کوچکترین و بیشترین حالتهای ممکن.

توسعه بهره جویی توان و قدرت :

سبب افزایش تقاضا برای سنجش دقیق توان برق می شود.

تعریف پاور آنالایزر

آنالایزرهای مقاوم و باورپذیر، کارشناسان را قادر می سازد که از اتلاف انرژی برق در سیستم های روشنایی ،  نیرو محرکه ها و نیز سیستم های اینورتر جلوگیری کنند. دستگاههای قدرت و برق دارای سیستم سنجش به منظور اندازه گیری و تفکیک و کاوش در واحد کیلو ولت(Kv) و ولت(v) موجود می باشد. این سیستم سنجش را  Power Analyzer Multi Function و یا پاور آنالایزر چندمنظوره می شناسیم ،که به صورت تماماً متناوب(AC) و مستقیم(DC) ولتاژ، و نیز برای تغییر موضع فاز مورد استفاده قرار گرفته می شود.

پاور آنالایزر

همان گونه که به منظور سنجش انرژی از پاور آنالایزر چند منظوره بهره گیری می شود ،همین گونه می شود، برای تفکیک و کاوش هارمونیک و چرخش فاز از این مدل دستگاهها بهره گرفت. پاور آنالایزر تابع اساس کاربرد در انواع متعددی می باشند که برای نمونه پاور آنالایزر چفت شونده به خاطر مراقبت ،نظارت ،دوباره سازی و تفکیک و کاوش دستگاههای قدرت  موجود می باشند و مقدار جریان را بطور بی واسطه سنجش و نیز تجزیه تحلیل می کنند. این مدل از پاور آنالایزر این فرصت را می دهد تا بی اینکه در مدار قرار دهیم به سنجش و پس از آن آنالیز توان پرداخته و آن هارا امتحان و تست کنید.