مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام : مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)

مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)

ضریب توان

شرکت رسام : مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)
ضریب توان

تناسب توان واقعی با توان ظاهری را در دستگاههای الکتریکی متناوب ضریب توان گویند.

میزان ضریب توان مابین ۰ تا ۱ می باشد.

این مقدار در مصرف کننده الکتریکی هر اندازه به ۱ نزدیک باشد به معنی آن می باشد که کیفیت قطعات دستگاه عالی می باشد.

نزدیک شدن به 1 برای تولید کننده یک مزیت می باشد.

آنچه در این مطلب خواهید خواند

توان واقعی:

توان واقعی در انگلیسی power factor بوده و وات یا توان واقعی ،توانی می باشد که در عمل آن را می بینیم و یا آهنگ مصرف تولید انرژی می باشد.

در واقع پاور فکتور به معنای توان واقعی دستگاه می باشد که در یو پی اس های آنلاین این پاور فاکتور بیشتر و در ups های لاین اینتر اکتیو و آفلاین کمتر می باشد.

توان ظاهری:

این واقعه در پی اختلاف موجود بین جریان و ولتاژ پدیدار می شود.

توان ظاهری به سبب نوع بارمصرفی و توان راکتیو آن بار از توان واقعی همیشه زیادتر می باشد.

اگر میزان توان ظاهری از توان واقعی بیشتر باشد:

1- ضریب توان مدار پایینتر آمده

2- پایین بودن ضریب توان سبب بالا رفتن جریان در مدار شده

3- در نتیجه تلفات مداری خیلی زیاد می شود.

بار راکتیو

تاثیر ویرانگری را روی شبکه ها می گذارد.

اساس کار این چنین می باشد که توان راکتیو مورد احتیاج جهت باراز یک منبع دیگری به سوا شبکه توزیع برق ورودی تهیه گردد و همانگونه که می دانید اکثر بارها ویژگی سلفی دارند، پس از خازنهای موازی با شبکه برق به جهت فراهم نمودن توان راکتیو مورد احتیاج بهره گیری می گردد.

خازن و سلف ذخیره کننده انژری هستند یعنی در یک نیم سیکل انرژی الکتریکی را ذخر و در نیم سیکل دیگرآن را پس می دهند اگر این ضریب بهسازی نشود و نتوانیم بارهای مصرفی را به امپدانس نزدیک به مقاومتی در بیاوریم سبب آن می گردد که بدون اینکه باری را در مدار تغذیه کنیم جریان اضافی در قسمت قدرت کشیده شود و در نتیجه بهره ترانس توزیع کمتر خواهد شد.

شرکت توزیع برق برای اینکه زیان نکند در ناحیه های صنعتی و کارخانه های صنعتی، راکتیو سنج نصب می کند و اگر میزان توان راکتیو آنها بیشتر شود جریمه می کند.

پس در کارخانه های صنعتی از تابلو خازن به جهت پیشگیری از جریمه شدن بهره گیری می گردد.

مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)

تعیین ظرفیت خازن:

برای اصلاح ضریب توان از راههای متفاوتی استفاده کرد و هر زمان بخواهیم بار مصرفی به توان اکتیو (pw) و ضریب توان (cosp1) به ضریب توان (cosp2) برسانیم خازنی با توان راکتیو (Pr) مورد احتیاج می باشد که مقدار Pr از فرمول زیر محاسبه می گردد:

K = tan(P1)-tan(P2)

Pr = Pw*k

در کنتورهای خانگی قدیمی ، توان راکتیو اندازه گیری نمی شد و فقط توان اکتیو اندازه گیری می شد که در کنتور های روز و جدید هردو اندازه گیری می شوند.

مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)

شرکت رسام : مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)
Surge
اضافه بار

زمانیکه جریان در مدارهای الکتریکی در مسیر درست خود جاری نشود به آن جریان خطا می گویند.

این جریان ممکن است از راه اتصال بدنه به سمت زمین به جریان بیافتد و یا از مدار اصلی رد شود که مقدار آن زیادتر ازحد تعیین شده در مدار می باشد که به آن اتصال کوتاه یا اضافه بار گویند .

حالت اضافه بار

دو مکانی از مدار که در ارتباط با هم دارای ولتاژ می باشند و بهم وصل شوند را حالت اتصال کوتاه و اگر تعداد بار مصرفی بیشتر از مقدار تعیین شده باشد حالت اضافه بار می گویند.

Surge

ایالات متحده امریکا، معیاری را برای آزمایش استواری در مقابل امواج ضربه غیر نوسانی در سال 1989 تعیین کرده که این معیار بطور اختصار Surge  نامیده می شود.

EPO

EPO چنانچه از اسم آن پیداست Emergency power off یعنی قطع اضطراری یو پی اس که معمولا در پشت دستگاهها بصورت ترمینال و جمپر استفاده می شود.