شرکت رسام : مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)

مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)

ضریب توان

شرکت رسام : مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)
ضریب توان

 

نسبت توان واقعی به  توان ظاهری را در سیستمهای الکتریکی AC ضریب توان گویند و مقدارآن بین ۰ تا ۱ است.

و این توان در مصرف کننده هر چقدر به ۱ نز دیک باشد برای تولید کننده دستگاه بهتر است.

توان واقعی:

توان واقعی یا همون واحد وات ،توانی هست که کار انجام می دهد یا همون آهنگ مصرف تولید انرژی می باشد.

توان ظاهری:

این پدیده در اثر وجود اختلاف بین جریان و ولتاژ پدید می‌آید.و توان ظاهری به دلیل نوع  بار و توان راکتیو آن بار از توان واقعی بیشتر می باشد.

اگر توان ظاهری از توان واقعی بزرگتر باشد ضریب توان  مدار کم شده و کم بودن ضریب توان موجب بالا رفتن جریان در مدارمی شود  و در نتیجه تلفات مداری بیشتر می شود.

بار راکتیو

اثر گذاری مخربی را روی شبکه ها دارد.

اصل کار این چنین است که توان راکتیو مورد نیاز برای باراز یک منبع دیگری به غیر از شبکه توزیع برق اصلی تامین شود وهمانطور که می دانید بیشتر بارها خاصیت سلفی دارند، بنابراین از خازنهای موازی با شبکه برای تامین توان راکتیو مورد نیاز استفاده می شود.

خازن و سلف مصرف کننده انرژی نیستند بلکه در یک نیم سیکل انرژی را ذخیره و در نیم سیکل بعدی آن را

پس می دهند اگر این ضریب تصحیح نشود و نتوانیم بارهای خود را به امپدانس تقریبا مقاومتی در بیاوریم موجب آن می شود که بدون اینکه هیچ باری را تغذیه کنیم جریان اضافی در سیستم قدرت کشیده شود و عملا راندمان ترانس توزیع پایین خواهد آمد.

شرکت توزیع برق برای اینکه ضررنکند در بخش های صنعتی و کارخانه های صنعتی، راکتیو سنج قرار می دهد و چنانچه مقدارتوان راکتیو آنها زیادتر شود جریمه می کند و بنابراین در کارخانه های صنعتی از تابلوهای خازن برای جلوگیری از جریمه شدن استفاده می شود.

مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)

تعیین مقدارخازن:

تعیین مقدارخازن برای تصحیح ضریب توان از روشهای مختلفی امکان پذیر است وهروقت بخواهیم باری به توان اکتیو (pw) و ضربت توان (cosp1) به ضریب توان (cosp2) برسانیم خازنی با توان راکتیو (Pr) مورد نیاز می باشد که اندازه Pr از فرمول زیر بدست می آید

K = tan(P1)-tan(P2)

Pr = Pw*k

و در کنتورهای خانگی ، توان راکتیو سنجیده نمی شود بلکه فقط توان اکتیو سنجیده می شود.

در مناطق صنعتی اغلب بارها، سلفی هستند و از تابلو خازن استفاده می شود.

مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)

شرکت رسام : مفاهیم و اصطلاحات مربوط به یوپی اس (ups)
Surge
اضافه بار

در صورتیکه جریان در مدارهای الکتریکی از مسیر صحیح خود جاری نشود آنرا جریان خطا می گویند. این جریان امکان دارد از طریق اتصال بدنه به زمین جاری شود و یا از مدار اصلی عبور کند که میزان آن بیشتر ازحد مشخص شده در مدار است که به آن اتصال کوتاه یا اضافه بارمی گویند.دو نقطه ای از مدار ک

ه نسبت به هم دارای ولتاژهستند وبهم اتصال یابند را حالت اتصال کوتاه و اگر تعداد مصرف کننده ها بیشتر از مقدار مجاز باشد حالت اضافه بار گویند.

Surge

ایالات متحده، استانداردی برای آزمایش پایداری دربرابرامواج ضربه غیر نوسانی (۱۹۸۹)معین کرده که این آزمایش بطور اختصار Surge  نامیده میشود.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس مستقیم با شرکت