مشتریان عزیز برای دستیابی به بهترین نوع خدمات ارائه شده از طرف شرکت رسام یو پی اس در ۲۴ ساعت شبانه روز می توانند به صورت اینترنتی و با پر نمودن فرم مربوطه در کمترین ساعت ممکن دسترسی پیدا کنند.