تاریخچه تکنولوژی های خورشیدی در جهان مروری کوتاه بر تکنولوژیهای خورشیدی موجود دنیا در زیر نگاهی اجمالی بر تکنولوژی های خورشیدی موجود دنیا خواهیم انداخت: تاریخچه تکنولوژی های خورشیدی در جهان : نیروگاه های حرارتی پارابولیک که قریب بیست سال از تکنولوژی آن سپری شده و نسل جدیدآن یعنی نیروگاه های هلیواستات مانند آنچه […]

ادامه مطلب...