باتری یو پی اس

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : باتری یو پی اس

آنچه در این مطلب خواهید خواند

باتری یو پی اس

باطری یو پی اس

شرکت رسام یو پی اس : باتری یو پی اس
باتری یو پی اس

باتری یو پی اس باطری یوپی اس یا همان ولتائیک (پیل الکتریکی) منشا از انرژی پتانسیل الکتریکی می باشد که در نهاد آن با اعمال بازتاب های شیمیایی، انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی دگرسانی می‌شود، این انرژی در قطب‌های مثبت و منفی باتری پذیرای اخذ می باشد. انرژی پذیرنده در قطب‌های مثبت و منفی باتری یو پی اس در مقابل مقیاس بار الکتریکی را نیروی محرکه الکتریکی (Electromotive force) یا (emf) باتری می‌گویند و آن را با یکای ولت سنجش می‌کنند.

قطب مثبت باتری آند و قطب منفی کاتد نامیده می شود.

فروش باتری یو پی اس(فروش باطری یو پی اس)

همواره کل باتری ها از یک یا تعدادی سلول کم حجم درونی پایه ریزی شده اند.

در باتری‌ها امکان دارد سلول‌ها برای ازدیاد جریان با یکدیگر هم راستا شده یا برای ازدیاد ولتاژ با یکدیگر سری شوند، هر یک از سلولها حاوی دو نیمه سلول می باشد که بگونه سری که از طریق ماده‌ الکترولیت حاوی یون‌ + و یون‌ – که هادی یا رسانای الکتریکی می‌باشند با یکدیگر پیوسته اند.

خریداری باتری یو پی اس

با وصل باتری به مصرف کننده یون‌های منفی(-) به وسیله کابل رسانا وارد مصرف کننده شده و پس از تشکیل انرژی در آن انرژی گرمایی به دنبال رد شدن از یک مدافعه (مقاومت یا انرژی جنبشی) از پی انرژی پرتو بر اثر پرش و غیره به طرف و سمت یون‌های مثبت نقل مکان می‌کنند و رفته رفته یون‌های مثبت یا همان حفره‌ها را غیر فعال می‌کنند. با سپری شدن زمان یون‌های مثبت افزونتری غیر فعال شده و اندک اندک انرژی الکتریکی باتری کاسته شده و ایستادگی درونی آن بیشتر می شود در این وضعیت پس از سپری شدن مدت زمانی که بیشتر با آمپر ساعت باتری شناخته می‌شود باتری بگونه تمام تهی می‌شود.

مثال

به طور مثال یک باتری ۱۰۰Ah توانایی آن را دارد که ۱۰۰A بار را تا یک ساعت فراهم سازد.

این باتری بعد از سپری شدن یک ساعت و با متحمل شدن جریان ۱۰۰ A از آن کلاٌ خالی و تهی می‌شود. با افت جریان وصولی از باتری می‌توان ساعت میزان عملکرد آن را تکثیر کرد، در این حال لازم است عامل های تعیین کننده مثل حرارت، ارتعاش و میزان اغتشاش موجود در جریان را نیز در زمان واپسین لحاظ کرد.

قیمت باتری یو پی اس

همچون باتری ۶۰Ah در جنبه مبانی بایسته است جریان ۲۰A را برای ۳ ساعت فراهم کند.

در صورتیکه که با دقت به فرم باتری و نیز حرارت محیط امکان دارد:

این مدت تا نیم ساعت هم کاستی یابد و قیمت ۴۰Ah  باتری فیام ساخت کشور ایتالیا تقریباٌ ۴۰۰ هزار تومان تا ۵۰۰هزار تومان خرید و فروش می شود.