بازخورد یو پی اس چیست؟

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : بازخورد یو پی اس چیست؟

آنچه در این مطلب خواهید خواند

بازخورد یو پی اس چیست؟

بازخورد یو پی اس چیست؟

بازخورد یو پی اس چیست؟

وضعیتی که در آن ولتاژ یا انرژی‌ای که در یو پی‌اس/اس‌تی‌اس وجود دارد.

به هر کدام از ترمینال‌های ورودی یا به صورت مستقیم و یا توسط مسیر نشت (leakage path) در حالیکه در حالت انرژی ذخیره شده عمل می‌کنند و توان اولیه موجود نمی‌باشد بازخورد داده می‌شود.

بازخورد یو پی اس چیست؟

یوپی‌اس باید مانع از وجود ولتاژ یا انرژی پرخطر بر روی ترمینال‌های a.c. ورودی یو پی‌اس بعد از قطع شدن توان a.c. ورودی شود.

اثاثیه بعد از تخلیه انرژی در ورودی a.c. برای یوپی‌اسی که قابلیت اتصال به برق را دارد و یا ۱۵ ثانیه بعد از تخلیه انرژی برای یوپی‌اسی که به صورت دائمی به برق متصل است، نباید در ترمینال‌های ورودی a.c. هیچگونه خطر شوک وجود داشته باشد.

بازخورد یو پی اس چیست؟

برای یو پی‌اس ی که به صورت دائمی به برق وصل است می‌توان شروط مورد نیاز را با استفاده وسیله‌ی جداسازی (ایزولاسیون) خط ورودی a.c. در خارج از یوپی‌اس اجرا کرد، که در این مورد:

ـ ملزومات و شروط در مورد ترمینال‌های ورودی وسیله‌ی جداسازی (ایزولاسیون) کاربرد دارند،

ـ سازنده‌ی یوپی‌اس باید وسیله‌ی جداسازی مناسب را فراهم یا مشخص کند،

ـ طبقه‌بندی و نامگذاری اضافی به کار برده می‌شود.

فهرست علائم و اختصارات

N.A = قابل اجرا نیست؛ External = در نصب و راه‌اندازی نامتعارف (upstream)

Integrated (یکپارچه و جامع) = تعبیه شده در قفسه (محفظه) ups

Included (شامل شده) محفظه‌ی یدکی در مجاورت یوپی‌اس

(۱) سیگنال ولتاژ فاز/خنثی و موقعیت وسیله برای اتصال وسیله‌ی جداسازی نامتعارف موجود و در دسترس هستند. ورودی (ها) برای موقعیت وسیله موجود هستند (وسیله به اتصال(های) کمکی نیاز دارد).

(۲) سیگنال ولتاژ فاز/فاز و موقعیت وسیله برای اتصال وسیله‌ی جداسازی نامتعارف در دسترس و موجود هستند. ورودی (ها) برای موقعیت وسیله موجود هستند (وسیله به اتصال (های) کمکی نیاز دارد).

(T) یوپی‌اس می‌تواند پیچک (کویل)‌ لغزان را حرکت دهد.

(C) یوپی‌اس می‌تواند کنتاکتور را حرکت دهد.

فهرست علائم و اختصاراتM1= برد (صفحه) ترمینال خط اصلی تغذیه رکتیفاییL1-L2-L3 (-N) = منبع توان خط اصلی تغذیهM2= برد (صفحه) ترمینال خط اصلی تغذیه ByPassL11-L12-L31-N1= منبع توان ByPassA= پنل توزیعB= سوئیچ کنترل از راه دور پیچک لغزانMAINS= سوئیچ رکتیفاییAUX MAINS= سوئیچPCB=BKF بازخورد
نکته ۱: برای بعضی از یوپی‌اس‌ها فقط بازخورد بر روی ByPass مورد نیاز است.نکته ۲: هنگامی که از فیوزها به جای سوئیچ استفاده می‌شود، سوئیچ چندکاره (ترکیبی) فیوزی (مانند FUSEMAT/SIDERMAT) باید به کار برده شود.

تصویر ۲: بازخورد با کنتاکتور خارجی (c)
فهرست علائم و اختصاراتM1= برد (صفحه) ترمینال خط اصلی تغذیه رکتیفاییL1-L2-L3 (-N) = منبع توان خط اصلی تغذیه ByPassM2= برد ترمینال ByPassL11-L12-L31-N1= منبع توان ByPassA= پنل توزیعB= سوئیچ کنترل از راه دور کنتاکتورT1= کنتاکتور خط اصلی تغذیعه رکتیفاتیT2= کنتاکتور ByPassQ1= سوئیچ (یا فیوزهای) توان ورودی رکتیفاتیQ2= سوئیچ (یا فیوزهای) توان ByPassBkf= PCB بازخورد
نکته: برای بعضی از یوپی‌اس‌ها فقط بازخورد بر روی ByPass مورد نیاز است.

C- سیستم انتقال ایستا (STS)

شرکت رسام یو پی اس : بازخورد یو پی اس چیست؟
بازخورد یو پی اس چیست؟

بازخورد برای STS چیست؟

گزیده‌هایی از ۶۲۳۱۰ IEC

حفاظت بازخورد باید انجام شود. به محض قطع شدن ولتاژ ورودی a.c.، خطر شوک الکتریکی (ولتاژ پرخطر، انرژی پرخطر، جریان تماسی پرخطر) نباید در ترمینال‌های نامتعارف (wpstream) وسیله‌ی جداسازی بازخورد در هنگام به وجود آمدن نقص در یک مدار یا وسیله ایجاد شود.

برای STS یا نصب و راه‌اندازی ثابت، حفاظت بازخورد را می‌توان به صورت داخلی و یا خارجی برای STS در خط ورودی a.c. انجام داد.

هر جدا کننده‌ی خارجی (ایزولاتور خارجی) باید بلافاصله در قسمت upstream تعبیه و قرار داده شود.

سازنده‌ی STS باید جداکننده‌ی مناسب را مشخص کند.

STS

یک STS نباید اجازه دهد جریان‌های تماسی بسیار زیاد بین هر جفت از ترمینال‌های ورودی STS در هنگام قطع شدن یک یا چند ولتاژ ورودی a.c. به وجود بیایند.

در مواردیکه ولتاژ اندازه‌گیری شده‌ی مدار باز از Vr.m.s30 تجاوز نمی‌کند باید اندازه‌گیری جریان تماسی انجام شود. جریان نباید از mA5/3 در شرایط بدون نقص و دارای نقص بیشتر شود و حفاظت باید در ۱۵ ثانیه صورت بگیرد.

فهرست علائم و اختصارات

N.A = قابل اجزا نیست زیرا مطابق با استاندارد STS نمی‌باشد (۱-۶۲۳۱۰ IEC)

External = در نصب و راه‌اندازی نامتعارف (upstream)

Integrated (جامع و یکپارچه)= تعبیه شده در قفسه / محفظه STS

Included (شامل شده) = محفظه یدکی در مجاورت STS

(۱) سیگنال ولتاژ فاز/خنثی و موقعیت وسیله برای اتصال وسیله‌ی جداسازی نامتعارف موجود و در دسترس هستند.

ورودی (ها) برای موقعیت وسیله موجود هستند (وسیله به اتصال(های) کمکی نیاز دارد).

(۲) سیگنال ولتاژ فاز/فاز و موقعیت وسیله برای اتصال وسیله‌ی جداسازی نامتعارف در دسترس و موجود هستند.

ورودی (ها) برای موقعیت وسیله موجود هستند (وسیله به اتصال (های) کمکی نیاز دارد).

(T)= یوپی‌اس می‌تواند پیچک لغزان را حرکت دهد .

بازخورد با پیچک لغزان (T)

فهرست علائم و اختصاراتX10= برد (صفحه) ترمینال منبع ۱L1-L2-L3 -N = منبع توان منبع ۱X20= برد (صفحه)‌ ترمینال منبع ۲L11-L12-L31-N1= منبع توان منبع ۲A= پنل توزیعB= سوئیچ کنترل از راه دور پیچک لغزانSource1 = سوئیچ upstreamSource2 = سوئیچ upstream
نکته: هنگامی که فیوزها به جای سوئیچ استفاده می‌شود، سوئیچ چندکاره (ترکیبی) فیوزی (مانند Fusemat) باید کار برده شود.