برق اضطراری (یو پی اس)

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : برق اضطراری (یو پی اس)

آنچه در این مطلب خواهید خواند

برق اضطراری (یو پی اس)

درباره سیستم برق اضطراری یا همان یو پی اس:

شرکت رسام یو پی اس : برق اضطراری (یو پی اس)
برق اضطراری (یو پی اس)

نامطلوب ترین پیش آمد یک اهل فن :

دوچاره قطع غیرمنتظره برق دستگاه و عدم وجود ژنراتور حامی برای تولید برق پشتیبان می باشد.

برای اینکه این مورد پیش نیاید، مسئولان مهندسی ، تعمیر و حفاظت باید از برق اضطراری ( یو پی اس )، که دستگاهی لازم از راهبردی داشته های سازمانی و بازرگانی برای محافظت از کنش های ساخت و ساز و فعالیت مهم در برابر مشکلات برقی است، بکار می برند.

مسئولان برای کارکرد بی عیب دستگاه یوپی اس و محافظت از لوازم مهم در برابر قطع شدن برق ورودی مصرف کننده و دشواری های مربوط، احتیاج به اعمال یک پروژه دو جانبه محافظتی دارند: تعیین یو پی اس خوب و مناسب و طرح ریزی سیستم الکتریکی، همگام با یک دستور کار نگهداری و تعمیرات.

برق اضطراری (یو پی اس)

نگهداری، تست و تعمیر یو پی اس

سنجش پشت سرهم سیستم های یو پی اس به آگاهی مشکلات و به کمترین رساندن مشکلات برقی نهفته مخرب کمک می کند.

در سالهای پیشین، انجام تست یک یوپی اس سخت تر بود.

برای نمونه، دستگاه یو پی اس اکثراً متوجه افت ظرفیت باتری نمی شد.

پی آمد آن این بود که کارشناسان فنی قادر نبودند خیلی از مشکلات نهفته لوازم را تا هنگام تمام شدن منابع تغذیه وسایل شناسایی کنند.

در این عصر، خیلی از دستگاههای یو پی اس به گونه ای هستند که به کاردان اجازه می دهند:

تا اجزای برگزیده ای از یک قسمت را در حالی که دستگاه یو پی اس برای مدت زمان طرح ریزی شده از تجهیزات پشتیبانی میکند، سنجش و یا جانشین کنند. و در این زمان کارشناسان راحت تر و دقیق تر می توانند مقدار زمان دهی و تست و سنجش انجام دهند و عیب یابی نمایند و عذری یا ایرادی برای آزمایش و تست نکردن ندارند.