تعقیب کننده خورشیدی چیست؟

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : تعقیب کننده خورشیدی چیست؟

تعقیب کننده خورشیدی چیست؟

شرکت رسام یو پی اس : تعقیب کننده خورشیدی چیست؟
تعقیب کننده خورشیدی چیست؟

تعقیب کننده خورشیدی، یک سیستم مکانیکی است که مجموعه ماژولهای فوتوولتائیک رادرطول روز رو به خورشید نگه میدارد یا باعث می شود مجموعه‌ای آینه نور خورشید راهمواره به نقطه مشخصی بازتابش کند. این تعقیب کننده ها در مورد ماژول هایفوتوولتاییک بازده سیستم را افزایش داده از اندازه آن می کاهند و همچنین قیمت آنرابه ازای یک کیلو وات ساعت کاهش میدهند.
– تعقیب کننده های دومحوره ( تعقیبکننده های کامل) بر روی دو محور حرکت میکنند تا مستقیماً به سمت خورشید اشاره کنندو به این ترتیب بیشترین انرژی را از خورشید دریافت نمایند.
– تعقیب کننده های تکمحوره با دقت کافی خورشید را تعقیب میکنند و نتیجه کار آنها در مورد سلولهای معمولیفوتو ولتاییک نزدیک به تعقیب کننده های کامل است. برای این سلولها نیازی نیست کهتعقیب کننده ها مستقیماً خورشید را نشانه بروند، حتی با خطایی درحدود ۱۰ درجهانحراف نیز، خروجی به اندازه ۹۸,۵ درصد یک تعقیب کننده کامل خواهد بود.

مزایای تعقیب کننده های خورشیدی

دلیل اصلی استفاده ازتعقیب کننده خورشیدی کاهش هزینه مقدار انرژیی است که میخواهید بدست آورید. یک تعقیبکننده در زمان طولانی، انرژی بیشتری نسبت به ایستگاههای ثابت با تعداد ماژولهاییکسان تولید مینماید. این خروجی بیشتر بصورت درصدی اضافه نسبت به ماژولهای ایستگاهثابت بیان میشود. این مقدار انرژی بشدت وابسته به موقعیت جغرافیایی، آب و هوا و نوعتعقیب کننده ای است که شما انتخاب میکنید همانطور که وابسته به جهت نصب ایستگاههایثابت در موقعیت مشابه است. (انرژی لازم برای حرکت دادن تعقیب کننده در این محاسبهبی تاثیر است)
مهمترین فاکتور، شرایط آب و هوایی میباشد. هرچه آفتاب بیشتر و ابر،رطوبت، مه، گرد و غبار و دود کمتر باشد بهره تعقیب کننده ها بیشتر خواهد بود.درعرضهایجغرافیایی بالاتر، این بهره افزایش خواهد یافت زیرا این مناطق آفتاببیشتری در طول تابستان خواهند داشت. در مناطق ابری و مه آلود بهره سالیانه تعقیبکننده ها زیر ۲۰ درصد ارزیابی میشود. درمناطقی با آب و هوای نسبتاً خوب مانند کشورایران بهره متوسط سالیانه تعقیب کننده ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد میباشد. این بهره در هرروز مشخص میتواند از صفر تا نزدیک صد درصد تغییر کند.در مرکز و جنوب ایران نرخاین بهره بین ۳۵ تا ۵۰ درصد در زمستان (آذر تا اسفند) و ۴۵ تا ۶۵ درصد در تابستانمتغیر است. درواقع یک تعقیب کننده بیشترین افزایش را درانرژی خروجی در خلال ساعاتیکه ایستگاههای ثابت کمترین انرژی را تولید میکنند میدهد.

آنچه در این مطلب خواهید خواند

تعقیب کننده خورشیدی چیست؟

تاثیرتغییر فصل در انرژی تولیدی تعقیب کننده ها
در کشورهای صنعتی بهره تعقیبکننده ها در روزهای طولانی تابستان بسیار بیشتر از روزهای زمستانی است زیرا از ساعت۱۲ تا ۶ بعد از ظهر که زمان اوج مصرف در صنایع عمومی آن کشورها میباشد، آفتابی قویوجود دارد. اگر سیستم به شبکه متصل و قوانین جاری و قرار داد با شرکت برق از نوعیباشد که بتواند هزینه اضافه ای در ساعات اوج مصرف در تابستان پرداخت نماید تواناییتعقیب کننده جهت جمع آوری انرژی در ساعات بعد از ظهر، دقیقاً به معنای ایجاد ارزشافزوده بیشتر توسط تعقیب کننده خواهد بود.

شکل بالا توان خروجی یک تعقیب کننده کامل را باتعقیب کننده ایستگاهی ثابت با همان تعداد ماژول در زمانهای مختلف سال در نقطه‌ای ازکالیفرنیا مقایسه میکند.

سایه
در طول ساعاتی از روزسایه ناشی از سلول های نوری مجاور، درختان، تپه ها یا ساختمانهای اطراف میتواندعامل موثری در بازدهی هر تجهیز خورشیدی باشد. این مشکل در مدول های عادی فوتوولتاییک که ار تعدادی سلول سری تشکیل شده اند بسیار حاد است زیرا این سلول ها بدلیلولتاژ پایین خود بصورت تک به تک نمی توانند به دیودهای بای پس مجهز شوند بنابر اینایجاد سایه بر روی قسمت کوچکی از مدول سبب ایجاد اختلال در تولید برق همه مدولخواهد شد. در سلولهای جدید مولتی جانکشن که بر اساس تمرکز انرژی بر روی ویفر کار میکنند این مشکل تقریبا وجود ندارد.در برنامه ریزی برای نصب یک تعقیب کننده وضعیت تشکیل سایه و میزان ساعات
وقوع این اتفاق بسیار مهم است .

تعقیب کننده خورشیدی چیست؟

قابلیت اطمینان
یکتعقیب کننده باید بصورت دائم کارکند تا توجیه اقتصادی داشته باشد. اگرچه تعقیبکننده های ابتدایی مشکلاتی از باب قابلیت اطمینان داشته اند ولی واقعیت اینست که درحال حاضر هیچ دلیل قانع کننده ای مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن آنها وجود ندارد.موتورها فقط چنددقیقه در روز کار میکنند و اصول الکترونیکی آنها نیز بسیار ساده است. بصورت عملینسبت افزایش میزان خرابی به میزان افزایش توان در تعقیب کننده ها آنقدر اندک است کهبخوبی می توان از آن صرف نظر کرد.

تعقیب کننده خورشیدی چیست؟

آیا مزیتها در قبال هزینه ها ارزش
دارند؟
برای یک مقایسه کاملاً دقیق، این مقایسه باید در شرایط برابر وبین دو طراحی یکی دارای تعقیب کننده و دیگری ایستگاه ثابت انجام گیرد.
– برای یکسایت خوب در یک آب و هوای مناسب، قیمت یک تعقیب کننده در حال حاضر حدود ۰,۸ دلارآمریکا به ازای هر وات میباشد درحالیکه برای ماژولهای PV این مقدار حدود پنج برابرآن یعنی ۴ دلار در هر وات در حداکثر توان مدول است.
همانگونه که قبلا عنوان شد در چنین وضعیتیافزایش بازده با نصب تعقیب کننده حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود و این به معنایحدود ده تا بیست درصد صرفه جویی مالی است.