تکنولوژی های رایج یو پی اس

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : تکنولوژی های رایج یو پی اس

آنچه در این مطلب خواهید خواند

تکنولوژی های رایج یو پی اس

تکنولوژی های رایج یو پی اس

یوپی اس   Standby )off line)

شرکت رسام یو پی اس : تکنولوژی های رایج یو پی اس
دیاگرام یو پی اس استند بای

این فن آوری تماماً به منظور تغذیه رایانه فردی مورد استفاده قرار می گیرد همانگونه که در شماتیک بالا نمایش داده شده در چگونگی کارکرد متداول (موقعی که منبع انرژی ورودی در طیف قانونی است )، انرژی (توان) از منبع ورودی یعنی برق شهری به خروجی سیستم یو پی اس جابجایی داده می شود و در موقع معیوب شدن منبع ورودی و یا فراتر رفتن ولتاژ و فرکانس از ولتاژ و فرکانسهای تعریف شده دستگاه ، انرژی خروجی از طریق اینورتر (برق جریان مستقیم Dc را به برق جریان متناوب AC تبدیل می کند)و انرژی ذخر شده باطری فراهم می گردد و اینورتر فقط موقعی آغاز به کار می کند که منبع ورودی برق شهری قطع شود. در این فن آوری انرژی خروجی از وضعیت خیلی پسندیده برخوردار نیست و از لحاظ ولتاژ و فرکانس به برق ورودی شهری مرتبط  می باشد.

این فن آوری تماماً در توان پایین ساخته و پدید آوری می گردد.

ولی عملکرد زیاد و بهاء کم از برتری های این نوع سیستم یو پی اس می باشد.

یو پی اس لاین اینتراکتیو  Line interactive ups :

شرکت رسام یو پی اس : تکنولوژی های رایج یو پی اس
شماتیک یو پی اس لاین اینتر اکتیو

این فن آوری بیشتر در سایت ، شبکه ها و سرورها، سیستم های IT  زیادترین کاربرد را دارد.

همانگونه که در شماتیک تصویر بالا رویت می گردد، در این نوع طرح ریزی اینورتر آماده به کار(یعنی اینورتر در وضعیتی می باشد که آماده استفاده است ولی از آن استفاده نمیشود) بوده و در وضعیت کارکرد معمولی مسئولیت شارژ کردن باتری ها را بر عهده دارد و هنگامی که برق ورودی از حدود تعریف شده مجاز تعریف شده بیرون رود، رابطه و ارتباط انرژی خروجی از اینورتر و الکترون ذخر شده باتریها فراهم می شود.

رگولاسیون ولتاژ قابل استفاده

بر حسب معمول جهت مهیا شدن رگولاسیون ولتاژ قابل استفاده در خروجی در این نوع یو پی اس از ترانسفورمرهای شارژ بالا بهره گیری می شود. در قیاس با فناوری استندبای (standby ) لوازم صافی و فیلتر زیادتری قرار داده شده و تغییر پذیری خروجی و نویزهای حاصل از کلید زنی هم کاستی پیدا کرده است. بازده و بازه اطمینان زیاد، بهاء کم و تسلط تصحیح ولتاژ ناجور ورودی، از برتری های این نوع طرح ریزی یو پی اس می باشد .

یوپی اس آنلاین دابل کانورژن Double Conversion ups :

شرکت رسام یو پی اس : تکنولوژی های رایج یو پی اس
شماتیک یو پی اس آنلاین

تکنولوژی های رایج یو پی اس

همانگونه که در شماتیک تصویر بالا رویت می گردد این طرح ریزی نظیر فن آوری استند بای(standby)می باشد با این فرق که در شرایط کارکرد معمولی هم اینورتر انرژی خروجی را فراهم می نماید. در این طرح ریزی نخست برقAC ورودی از طریق رکتیفایر به جریان DC و پس از آن از طریق اینورتر، جریانDC به جریان AC تغییر می گردد و امکان کارکرد دو سویه وجود نداشته وبه موقع نقص منبع ورودی ویا بالاتر و پایین تر رفتن ولتاژ ورودی از حدودهای مجاز، هم اینورتر رابطه توان خروجی را با بهره گیری از جریان ذخر شده باتریها فراهم می نماید.

bypass

در این طرح ریزی موقع بروز ایراد همچون over heat ، over load و یا نقص اینورتر ، خروجی یو پی اس به طور خودکار و بدون مکث از راه bypass فراهم می گردد .از برتری های این فن آوری ، تصحیح ضریب توان ورودی و غیر وابسته بودن توان خروجی از ولتاژ و تغییرات فرکانس ورودی در طرح ریزی ( VFI)  می باشد .دستگاههای یو پی اس های دابل کانورژن در توانهای بزرگتر از  ۱ کیلو ولت آمپر طرح ریزی و ساخته می شوند بهاء زیاد هم از معایب این فن آوری می باشد.