خرابی باتری یو پی اس

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
خرابی باتری یو پی اس

آنچه در این مطلب خواهید خواند

خرابی باتری یو پی اس

خرابی باتری یو پی اس ، شرکت رسام
خرابی باتری یو پی اس

خرابی باتری یو پی اس

باطری یو پی اس با کیفیت خوب در صورت نگهداری طبق استانداردها حدودا 3 الی 4 سال می تواند انرژی مورد نیاز ما را فراهم نماید. هدف ابتدایی بکارگیری از باتری یوپی اس ، تثبیت انرژی الکتریکی و تامین انرژی مورد نیاز جهت مصارف روشنایی و بقیه مصرف کننده هایی هست که به میزان انرژی الکتریکی بیش از ظرفیت سیستم شارژ نیازمند هستند.

برای نمونه هنگامی که برق شهری قطع شده و وجود ندارد.

باطری ups توان الکتریکی دستگاه را در زمانی که مدار شارژ فعال نیست، تامین می کند.

طول عمر باتری

طول عمر باتری Ups به واکنش مواد فعال صفحات داخلی آن بر پی انقباض و انبساط این صفحات که در مدت زمان فرآیند شارژ و دشارژ بوقوع می پذیرد رابطه دارد. دشارژ کامل، حرارت و تکان مراحل خرابی آن را شتاب می دهد و در نتیجه رسوب تشکیل شده و باعث اتصال کوتاه باتری می شود.

تخریب باطری یو پی اس

سولفاته شدن عامل اساسی دیگری هست که سبب تخریب باطری یوپی اس می شود.

موقعی که باتری یوپی اس به گونه دشارژ انبار شود و یا برای بیش از 6 ماه انبار شود.

سولفات سرب صفحات داخلی آن را سفت و غلیظ می کند و امکان شارژ شدن باطری یو پی اس کم می کند و یا اینکه کلا از بین رفته و خراب می شود و مواد فعال صفحات توانایی تحمل جریان دشارژ را نداشته و باتری یوپی اس بطور کلی از کار خواهد افتاد.

خرابی باتری یو پی اس

تست باطري Ups

پژوهشهای تازه نشان داده در یک هوای گرم که بدترین محیط برای کار باطری است متوسط طول عمر یک باتری یوپی اس به نصف افت می یابد. دشارژ شدن خود به خود باطری یو پی اس (Slow Cranking ) بویژه در هوای خنک مشخصه خوبی برای  باتری یوپی اس در حال خراب شدن می باشد و باطری لازم است تست شود. دشارژ کامل باتری ups بر حسب معمول در زمان های نامناسب پیش می آید، برای نمونه از طریق اتصال باطری به باتری.

تست باتری Ups

نگهداری صحیح باطری یو پی اس :

نظارت و بررسی سطوح الکترولیت باطری یوپی اس ، سفت بودن سر باطری یوپی اس ، پاک کردن سطح خورده شده قطبها و سر باطری یوپی اس و کنترل شارژ یوپی اس همگی برای نگهداری باتری یوپی اس واجب و بایسته می باشد. توالی اعمال اقدامات پیشگیرانه وابسته به جنس باتری Ups و شرایط آب و هوایی دارد ولی لازم است دست کم یک بار پیش از شروع سرما و ماهی یک بار در فصل گرما این نظارت دوره ای به انجام بپذیرد.