خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس

آنچه در این مطلب خواهید خواند

خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس

خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس :

پس از آشنایی قواعد کار یک یو پی اس تهیه  انرژی بدون وقفه(یو پی اس)، آشنایی اقسام گوناگون آن و شناخت با اجزای اصلی آن، حال در مورد بعضی از ویژگی طراحی و خصوصیات گوناگون یک یو پی اس که سبب جدایی آن از اقسام دیگر یو پی اس می شود بحث خواهیم کرد.
و نیز در مورد خصوصیات اصلی که قدرت و ویژگی یک یو پی اس را معین میکند صحبت خواهیم کرد. خیلی از سرفصل هایی که دراین مقاله مورد مطالعه قرارخواهد گرفت برای تصمیم در مورد گزینش نوع واندازه مناسب یک یو پی اس  برای کار شما مهم خواهد بود.

مشخصات فیزیکی:

در این بخش نگاهی به ویژگی های فیزیکی که معمولاً برای یک منبع تغذیه در نظر گرفته وجود دارد خواهیم داشت.

این مطالب عبارت است از چگونگی قرارگرفتن یو پی اس و نیز خصوصیات قطعات فیزیکی آن خواهد بود.

خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس

فاکتورشکل:

گهگاه شکل منبع تغذیه را معادل همان قابی درنظرمیگیرند که منبع تغذیه درون آن قرارداده شده است که عمومی ترین آن “microATX” میباشد.
باید دقت کرد که درواقع چنین فاکتورشکلی برای یک منبع تغذیه موجود نیست ومنظور، یک منبع تغذیه SFX است که معمولاً به آن یک سیستم  microATX گفته میشود.

ابعاد:

معمولاً پهنا (W)، عمق (D) و ارتفاع (H) است که به اینچ یا میلیمترداده میشوند.(یک اینچ ۲۵٫۴میلیمترمیباشد).
وزن:
وزن منبع تغذیه بیشتر به پوند یا کیلوگرم گفته میشود که یک پوند ۰٫۴۵۳۶ کیلوگرم است.
کانکتورهای برد اصلی:
تعداد و نوع کانکتورهایی است که به عنوان واسطه منبع تغذیه وبُرد اصلی کاربرد دارد.معمولاً تولید کنندگان نمیگوید که این کانکتورها ازاقسام  AT ،ATX، SFX یا WTX  است بلکه ما بایستی از ویژگی ضریب شکل و با توجه به تعداد کدهای های هر کانکتور، اقسام آن را شناسایی کنیم. در طراحی ATX  ،SFX و WTX اگر کانکتورهای اضافی ویا گزینشی وجود داشته باشد باید بوسیله ی تولیدکنندگان معلوم شود.
کانکتورهای راه اندازی:
رقم کانکتورهایی است که بصورت یک تجهیزمطابق با قوانین تولید با منبع تغذیه گفته میشود.امکان دارد برخی از آنها از نوع بزرگ (شکل D )و بعضی دیگر ازاقسام کوچک (اتصال کوچک) باشند. منابع تغذیه بزرگ باکیفیت بالاترمعمولاً دارای کانکتورهای زیادی می باشند.

مشخصات پنکه:

به ویژگی fan منبع تغذیه قبل ازآنکه شما منبع تغذیه را بخرید کنید میگویند. بعضی ازویژگی های فن بیشتر دربرگه خصوصیات بیان میشود اما بسیاری ازآنها بیان نمیشود. برای نمونه بیشتر تولیدکنندگان بصورت نمیگویند که آیا فن های منابع تغذیه ATX به داخل منبع تغذیه کار میکنند یا به خارج آن. شما باید این را با دیدن کارکرد فن بدانید ویا ازتولیدکنندگان بپرسید. بعضی ازخصوصیاتی را که امکان دارد درکاغذ خصوصیات ببینید عبارتند از:اندازه فن:  اندازه فن منبع تغذیه است که بیشتر به میلیمتر بیان میشود.فن ها بیشتر به شکل مربع هستند و اندازه داده شده ،طول ضلع مربع است.

بعضی وقت ها اندازه حجم فن نیز بیان میشود.نوع یاتاقان فن: معلوم میکند که آیا موتورفن ازیاتاقان غلتشی بکار میبرد یا نوع لغزشی .
ولتاژ :  ولتاژی است که برای تغذیه فن بکار میگیرند.

ظرفیت:  نشان دهنده ی مقدار قابلیت فن درعوض کردن هوا است و برحسب CFM (فوت مکعب دردقیقه) شناسایی میشود. هرچه این عدد بیشتر باشد مناسب تر است و گویای اینست که فن قابلیت سرد کنندگی زیادی دارد.

خصوصیات و ویژگیهای یو پی اسفاکتور شکل

فاکتور شکل یک قطعه از یک تجهیز به صورت عمومی و اندازه آن ارتباط دارد.از نظرفنی بحث در مورد فاکتورهای شکل یک یو پی اس  امکان دارد درست نباشد چون یو پی اس ها بیشتر برعکس بیشتر وسیله های دیگر در شکل از قبل مشخص شده و طبق اصول تولید ساخته نمی شوندعلت اصلی آن اینست که یو پی اس  ها بزرگ است، به گفته ی دیگر هراندازه باتری زیادتری در  یو پی اس قرار بگیرد گنجایش آن و در نهایت اندازه آن بیشتر خواهد شد.در نتیجه هر ظرفیتی از یو پی اس شامل اندازه گوناگونی است.در هر صورت بیشتر یو پی اس ها به از نظر شکل به دوقسمت دسته بندی شده:یو پی اس  منفرد و یو پی اس سوار شده در قفسه.یو پی اس منفرد آن هایی هستند که بیشتر میبینیم.آنها درون قفسه ایی هستند وبرای این ساخته شده اند که روی زمین و درنزدیکی وسیله ای که آنرا تحت حمایت قرار میدهند قرار میدهند.یو پی اس هایی که درقفسه اند، برای قرار گرفتن در محفظه های مخصوص میباشند و مخصوص استفاده برای رایانه هایی که درقفسه قرارمیگیرند، سخت افزارهای شبکه ای ودیگرتجهیزات میباشند.و نیز این یو پی اس ها در صنایع و وسایل تجاری به علت کم شدن در فضای اشغال شده کاربرد دارند.چون پارامتر های آن را میتوان بحالت عمودی وتا ارتفاع زیاد روی هم قرار داد.در این وضیعت اتصال بین تجهیزات نیز به علت نزدیک بودن به همدیگر بیشتر ساده تر انجام میشود.

خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس

یکی از مسئله های مدل قفسه ای موضوع تهویه هست.باید در نظر داشت که قفسه را بیشتر از اندازه آن در مکانی که توانایی برای تهیه تهویه خوب نباشد پر نکنیم.خصوصیات محیطی :خصوصیات محیطی وضیعتی نشان میدهد که در آن، منبع تغذیه بدون هیچ اختلالی کار کند.(در برخی وضیعت ها ،شرایط محیطی که برای منبع تغذیه باید فراهم شود حتی در وضیعت که دستگاه در انبار قرار دارد)

خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس

محدوده دما جهت عملکرد مناسب :این محدوده عبارت است از کمترین وبیشترین اندازه مورد قبول دمای محیط برای یک منبع تغذیه دروضیعت کار است. این دما بین صفر تا چهل درجه سانتیگراد (۳۲ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت) درنظر گرفته میشود. استفاده منبع تغذیه، خارج ازاین محدوده دمایی امکان دارد باعث خرابی دستگاه شود.محدوده دما جهت انبارش:

این محدوده عبارت است از کمترین وبیشترین اندازه مورد قبول دمای محیط برای یک منبع تغذیه انبارشده است. بیشتر اوقات این دما محدوده زیادتری بنسبت دمای کار دستگاه پوشش میدهد. اگربه محدوده دمای انبارش درویژگی های دستگاه گفته نشده بود به این مفهوم نیست که این موضوع برای تولیدکننده مهم نبوده است. بپرسید و اگر جوابی پیدا نکردید امن ترین کار آن است که همان محدوده دمایی کارکرد دستگاه را برای انبارش درنظربگیرید.

خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس

اخطار:وقتی که انبارش دردمای خیلی کم انجام میشود نیاز است که قبل ازبکارگیری ازیو پی اس، آن را به محیط مشخص شده آورده و زمانی صبر کنیم تا قطعات دستگاه با محیط پیرامون به دمای یکسان برسند درغیر این حالت امکان دارد دراثرمیعان ناشی ازتغییر زود درجه حرارت، دستگاه خراب شود.

محدوده رطوبت:

به بازه رطوبتی قابل قبول برای استفاده از منبع تغذیه مینامند.این اندازه می تواند بین ده درصد تا نود درصد رطوبت نسبی باشد.رطوبت بالاتر از این مقدار می تواند تجهیزات رایانه را تخریب کند.

محدوده ارتفاع:

بعضی از تولیدکنندگان، یک محدوده مشخص برای ارتفاعی که یوپی اس در آن قرار می گیرد تعریف میکنند.این موضوع زمانی بکار میگیریم که شما رایانه خود را داخل هواپیما میبرید یا با آن از کوه بالا میروید.

خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس

دمای محیط و توافق با شرایط محیطی :یک عامل بحرانی برای طول عمر سخت افزار کامپیوتر،دمای اجزای تشکیل دهنده آن میباشد.اجزایی که در دمای بالا کار می کنند زود مستهلک می شوند و آنهایی که دمای بالا ندارند عمرشان خیلی بیشتر است. یکی از روش های خنک نگه داشتن اجزا استفاده از تجهیزات خنک کننده و رعایت سرمایش و تهویه است. دیگری فراهم نمودن شرایط محیطی مناسب برای سخت افزار میباشد. قانون عمومی دمای مناسب برای کامپیوترها این است که کامپیوتر بطور معمول و متوسط در همان دمایی کار کند که مردم دوست دارند در آن کار کنند.در صحبت عام، دمای مناسب برای عملکرد صحیح یک کامپیوتر بین ۱۵ تا ۲۴ درجه سانتیگراد است که البته کمتراز۱۵ درجه، نسبت به بیشتراز۲۴ درجه ارجح می باشد.کارکردن یک کامپیوتر در دمایی بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد، خنک کردن آن را بسیار مشکل می سازد.بخاطر داشته باشید که در برخی مشاغل، ترموستاتی وجود دارد که توسط یک تایمر، سیستم تهویه هوا را هنگام شب قطع می نماید. در این شرایط شاید لازم باشد اطمینان حاصل کنید که کامپیوترتان در تمام طول شب روشن نخواهد بود یا اینکه برای آن یک اتاق کامپیوتر مخصوص، با کنترل دمایی مستقل طراحی شده است.غالب سخت افزارهای کامپیوتر هنگامی که کار نمی کنند میتوانند دمایی بسیار پایین تر از حد مجاز و یا بالاتر از حد مجاز را تحمل کنند. زمانی که شما تجهیزات را جابجا می کنید و یا آنها را انبار می نمایید نگرانی در مورد میزان دما بسیار کمتر از زمانی است که آن تجهیزات مشغول کار هستند. اگرچه وقتی شما قطعه ای را که مدتها در معرض دمای بسیار پایین قرار گرفته است ناگهان روشن کنید ریسک از بین رفتن دائمی قطعه افزایش خواهد یافت. لازم است که تجهیزات بسیار سرد قبل از به کارگیری به تدریج به دمای لازم رسانیده شوند. این عمل را توافق با شرایط محیطی می نامیم.اگر شما کامپیوتری را که در دمای بسیار پایین بوده است ناگهان به برق بزنید، بسیار سریع گرم خواهد شد، سریع تر از آنکه اگر شما آن را روی میزی می گذاشتید به تدریج و در زمان مناسب گرم می شد.تنش حرارتی یکی از دلایل عمده خرابی پیش ازموعد تجهیزات الکترونیکی می باشد.بیشترین خطر تغییرات ناگهانی دما زمانی است که امکان میعان بوجود آید.

یوپی اس و خصوصیات آن

حتما دیده اید وقتی که یک آدم عینکی برای دقایقی در هوای سرد بیرون باشد و سپس ناگهان داخل اتاق گرم شود عینک وی چگونه مه خواهد گرفت). این اتفاقی است که کاملاً ممکن است برای یک تجهیز الکترونیکی بیفتد. معمولا اگر زمان کافی برای تبخیر شدن مایع از روی تجهیزات نمناک به آنها داده شود موجب بروز هیچ مشکلی نخواهد شد ولی اگر صفحه هارد شما یا روی برد تغذیه رایانه زمانی که آن را بکار میاندازید نمناک باشند وقوع تخریب تقریبا حتمی است.
هر چه تجهیز سردتر باشد زمان بیشتری لازم است تا به دمای مناسب برسد. من شخصاً ۱۲ ساعت برای روشن کردن دستگاهی که مدتی در محیط سرد با دمای بین ۰ تا ۱۰ درجه سانتیگراد بوده است صبر میکنم واگر دستگاه به دلایلی زیر نقطه انجماد بوده است، ترجیح میدهم که برای توافق محیطی دستگاه پیش از ۲۴ ساعت آن را روشن نکنم.

خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس

رطوبت:مثل آنچه که در قسمت درجه حرارت گفته شد، رایانه ها بهتر است که در رطوبت معمولی کار کنند. رایانه ها به موضوع رطوبت مثل دما حساس نیستند اما به هر صورت از رطوبت تاثیر میگیرند.روشن  است که رایانه و رطوبت با همدیگر قاطی نمی شوند! شما باید رایانه خود را خشک نگه دارید.به این مفهوم که آن را از جا ها و وسایلی که امکان دارد موجب مرطوب شدن آن شود دور نگه دارید.برای نمونه، روشن است که نباید رایانه خود را در حمام یا آشپزخانه قرار دهید.

نمونه ی دیگری که احتمالا روشن نباشد این است که رایانه خود را نزدیک پنجره ای که زیاد باز و بسته میشود قرارندهید،مواظب باشید که آشامیدنی و…. آن را در مجاورت pc قرار ندهید چون امکان دارد روی آن بریزد و سبب خرابی رایانه شود.تا آنجایی که به آب وهوا مربوط است استفاده از کامپیوتردر یک محیط مرطوب میتواند موجب اختلال شود اما تنها اگرمحیط بسیار مرطوب باشد. چند شب وروزگرم اهمیت ندارد ولی کاربرد از رایانه دریک جای باران زای استوایی موضوع متفاوتی است. رطوبت سبب خوردگی میشود وخطر ایجاد میعان را که میتواند باعث سبب خرابی رایانه شود زیاد میکند.و نیزسبب سرد کردن رایانه خیلی سخت شود.از سوی دیگرهوای بسیارخشک نیزمیتواند به دو روش اختلال آفرین باشد.اول اینکه اندازه الکتریسیته ساکن موجود درفضا را زیاد میکند که میتواند احتمال تخلیه الکتریکی را زیاد کند ودوم اینکه سرعتخراب شدن شدن اجزایی را که درطول زمان خشک میشوند (مانند لاستیکهای چرخنده درپرینترهای لیزری) زیاد میکند.بالاخره رطوبت، مشکلات سبب ازتغییرسریع آب و هوا را بیشتر میکند به همین دلیل است که قبل از روشن کردن رایانه باید صبرکرد تا به دمای محیط برسد. روشن  است که اگر جای  گرم، یک محیط مرطوب نیز باشد، احتمال میعان زیاد خواهد یافت.

خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس

محیط کثیف (محیط غبارآلود)محل نصب یو پی اس

شرکت رسام یو پی اس : خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس
محل نصب یو پی اس

مناسب ترین کارکرد رایانه زمانی هست که در یک جای تمیز بکار گرفته میشود و نیز زمانی که بصورت مرتب تمیزشود.
بسیاری ازخانه ها  وادارات به اندازه مطلوب تمیزهستند که یک رایانه کارخاصی غیرازتمیز کردن مرتب به عنوان قسمتی از کارهای عادی برای جلوگیری از خرابی ندارد هرچند مکان های صنعتی میتوانند سبب آسیب زیاد به رایانه ها شوند.به خاطر دارم که وقتی یک رایانه قدیمی وازخراب را ازیک کارگاه که درآن کارهای سوراخکاری و پودرکردن چدن بطور روزانه، سالهای سال انجام میشد جابجا میکردم. وقتی که درpc رابازکردم همه ی سطح آن با غبارگر گرفته شده بود ووقتی که برخلاف تمایل، هارد ازخراب آن را باز کردم شبیه همان غبارتمام هارد را گرفته بود. معلوم است که با گردش هارد تمام سطح دیسک ازدوده فرا گرفته شده بود ونیازی به تعجب نبود که آن هارد دیگرکارنمیکرد.رایانه هایی که برای استفاده در جاهای های کثیف درنظرگرفته میشوند باید محافظت و نهگداری  شده و بیشتر تمیزشوند. یک راه راحت جلوگیری ، بکارگیری ازتمیز کننده های هوا درمکان هایی است که رایانه در آنجا وجود دارد و نیز باکس های(case) خاص برای سخت افزارهای رایانه ونیزمحفظه های مخصوص نگاهداریcase  برای رایانه هایی که قراراست درمکان های صنعتی استفاده شوند طراحی شده است تا درمقابل اسیب که به وسیله ی آلودگی مکان نگهداری شوند. بصورت معمول صاحبان رایانه تنها باید به یاد داشته باشند که رایانه خود را برخی مواقع تمیزکنند واطمینانداشته  باشند که اختلالی برای آن پیش نخواهد آمد.