رنج یو پی اس

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : رنج یو پی اس

آنچه در این مطلب خواهید خواند

رنج یو پی اس

شرکت رسام یو پی اس : رنج یو پی اس
رنج یو پی اس

مقصود از رنج یو پی اس ولتاژ پذیرنده و توانایی برای همه ویژگیهای آن است.

گستره ولتاژ، گستره جریان، رنج زمان ذخیره برق، رنج توان نامی سیستم ، چگونگی و کیفیت برق خروجی ، دما و سیگنال ناخواسته پدید شده در یو پی اس تماماً از جمله برترین خصوصیتهای اساسی یوپی اس می باشد.

دامنه توان اکثراً از ۵۰۰  تا بیش از ۱۰۰۰۰ کیلو ولت آمپر(KVA) متغیر می باشد.

دامنه ولتاژ از ۱۲(V) ولت تا ۲۴۰(V) ولت تک فاز ۳۸۰(V) ولت سه فاز ناپایدار است.

گرما و  سیگنال ناخواسته(نویز) در گونه های یو پی اس های معمولی در گستره قابل پسند است.

اما در زمینه نوع های ترانس بیس (دارای ترانس)گرما و سیگنال ناخواسته (نویز) بسیاری پدید می آورند.

قیمت یو پی اس

از نگرش بهاء و قیمت هم  رنج یو پی اس ها از ۵۰۰۰۰۰ هزار ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال متغیر می باشد.

نیز از نظر چگونگی و کیفیت جریان برق خروجی بازده یا راندمان الکتریکی :

۹۵/. در یو پی اس های توان پایین (یو پی اس های کوچک ).

و ۹۸/. در یو پی اس های توان بالا متغیر می باشد.

در مدل ها با چگونگی و کیفیت برق خروجی خیلی زیاد ارتعاشات و نوسان فرکانسی لزوماً نباید از ۵/. زیادتر باشد.

اندازه یو پی اس

از دید مقیاس و ابعاد هم یو پی اس ها اکثراً یک محوطه تقریبی ۳/. در ۸/. در ۱ متر را در مدلهای متوسط جا می گیرد.

رنج یو پی اس

دقت به رنج یو پی اس

برای برگزیدن یک یو پی اس خوب نخست باید توان مورد لزوم و مدت زمان ذخیره جمعی از یو پی اس ها را تعیین کرده و بعد با آگاهی از بهاء و قیمت یو پی اس ، ابعاد ، مقیاس و دیگر ویژگیها انتخاب و خرید نمود.