روشهای استفاده از انرژی خورشیدی

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : روشهای استفاده از انرژی خورشیدی

روشهای استفاده از انرژی خورشیدی

خورشید مرجع خطیر انرژی می باشد که در این عصر فعالیت های بی شماری بابت بهره جویی از این منبع خطیر انرژی اجرا شده است. این انرژی مستقیماً یا غیر مستقیم به دیگر گونه های انرژی مبدل می‌گردد. بهره جویی بدست آمده از انرژی جزرو مد و هوا، مثالهایی از کاربرد های غیر مستقیم از انرژی خورشیدی می باشد. در صورتیکه مثالهایی همچون پختن غذا و سلولفوتوولتاییک، بهره وری مستقیم از انرژی خورشیدی را نمایان می کند.

بهره وری “مستقیم” از انرژی خورشیدی به دو شکل اجرا می شود:

 • شرکت رسام یو پی اس : روشهای استفاده از انرژی خورشیدی
  روشهای استفاده از انرژی خورشیدی

  از روش مرکز گرایی نور که به آن اصطلاحاً سولار پاورمتمرکز یا همان CSP می‌گویند.

 • و نوع بجز مرکز گرایی، که به آن اصطلاحاً SPمی گویند.

مبرهن است نورگیرهای خورشیدی، سلولهای فوتوولتاییک استاندارد(PV) و فن آوری برج در رسته SP قرار گرفته می شوند.

گروه CSP را درسه رسته  تقسیم بندی می کنند:

 • بهره جویی آسان ومستقیم،فقط ازانرژی حرارتی خورشیدی می باشد. گروه های متعددی همچون کباب‌پزهای خورشیدی، آشپزخانه های خورشیدی، کارخانه های ذوب فلزات خورشیدی که فقط از انرژی حرارتی خورشیدی بهره می برند ، در این گروه رده بندی می‌شوند.
 • برای مبدل تمام یا بخشی ازانرژی خورشید به بقیه انرژی ها نخست آنرا تبدیل به حرارت می‌کنند. سلول ترموالکتریک، پمپ آب خورشیدی دراین گروه گذاشته می شوند.
 • تمام یا قسمتی از انرژی خورشید را بصورت مستقیماً به بقیه انرژیها مبدل می‌کنند مثل CPV ها.

روشهای استفاده از انرژی خورشیدی

CPV ها در سه گروه دسته بندی می‌شوند:

 • گروهی انرژی خورشیدی را ۱۰ برابر و یا کمترمعطوف می‌کنند که به آن گروه LCPV می گویند.
 • گروهی دیگر انرژی خورشیدی را افزون از۱۰ تا ۲۵۰ برابر معطوف می کنند که به MCPV معروف هستند.
 • گروهی دیگر انرژی خورشیدی را افزون از ۲۵۰ برابر معطوف می‌کنند که به آنها HCPV می گویند.