شارژ هوشمند باتری یو پی اس

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شارژ هوشمند باتری یو پی اس

آنچه در این مطلب خواهید خواند

شارژ هوشمند باتری یو پی اس

شارژ هوشمند باتری یو پی اس

شارژ هوشمند باتری یو پی اس ، شرکت رسام
شارژر باتری هوشمند

شارژ هوشمند باتری – برتری مدیریت یو پی اس

جهت اطمینان از فراهم نمودن مداوم و بی وقفه برق در هنگام قطع و گسستگی برق ورودی شهری ، لازم است از شارژ بودن باتری یو پی اس و وضعیت خوب آن اطمینان حاصل گردد. تا در زمان قطعی برق دچار مشکل بی برقی نشویم. از این رو، قسمتی از انرژی برق وارد شده به ups لازم است به صورت جریان مستقیم به باطری منتقل گردد تا عملیات شارژ باطری انجام بپذیرد . این استفاده اضافی که برای شارژ باطری بکار گرفته می شود را نمی توان حذف کرد و جهت کاستی و بهینه سازی هزینه شارژ باطری ups، دستگاه یو پی اس از یک سیستم شارژ هوشمند بهره می گیرد.

سیستم شارژ هوشمند

این سامانه برای وارسی بر وضعیت باطری در زمان حقیقی به اندازه گیری صحیح پارامترهای کاری  یا همان ، ولتاژ و جریان  باطری می پردازد. کار شارژ کردن باتری متشکل از چندین مرتبه می باشد که مدت زمان و شدت وابسته به وضعیت باتری یو پی اس دارد. وجود سامانه  شارژ هوشمند باطری دارای برتری هایی می باشد که برترین مزیت را می توان افزونی سرعت زمان شارژ و وارسی بر فرآیند شارژ پیوسته باتری بیان نمود.

بهینه شدن انرژی الکتریکی وارد شده به باتری یوپی اس

موقع بکارگیری از سیستم شارژ هوشمند دستگاه UPS دچار مشکل نمی گردد، برای اینکه با کامل شدن شارژ باطری ، شدت ریختن شارژ باتری کاستی پیدا می کند و بعد از دشارژ شدن کامل دوباره شارژ باطری افزونی می یابد. به بیان دیگر، سامانه شارژ باتری هوشمند سبب بهینه شدن انرژی الکتریکی وارد شده به باتری یوپی اس می گردد این بهینه سازی با محصور کردن شارژ به مقدار صحیح مورد احتیاج متناسب با وضعیت شارژ صحیح باتری انجام می پذیرد.

شارژ هوشمند باتری

افزون بر برتری های مورد بحث ، این سامانه هوشمند سبب بهبود کارکرد و عمر باتری یوپی اس می گردد.