نصب باتری ups ، شرکت رسام

نصب باتری ups

نصب باتری ups

نکته های اساسی در نصب باطری یو پی اس( UPS)

نصب باتری ups
باتری یوپی اس

همانگونه که شرح داده شد نصب باتری یو پی اس بیشتر به حالت سری انجام می گردد که در نصب باطریها لازم است به یک سری از مباحث امنیتی بویژه در نصب کابینت باطری با ولتاژ بیشتر از صد ولت دقت نمود زیرا برق باطری ها از نوع ولتاژ مستقیم DC بوده و در موقع برق گرفتگی خیلی پرخطر از برق شهری AC می باشد برای این منظور برای رعایت مسائل ایمنی برای نمونه برای نصب 20 عدد باطری ups در یک کابینت بایستی به شیوه زیر عمل نمود :

نصب باتری ups

نحوه نصب باتری یو پی اس

نخست لازم است همگی باتری ها را در داخل کابینت باطری به گونه ای که دو قطب غیر همنام باتریها(قطب مثبت و منفی باتری) کنار هم باشد بغل هم در طبقات قرار می دهیم بی گمان لازم است توجه گردد فقط یک نفر باتریها را نصب نمایند و نصب کننده باتری هیچ قسم شی فلزی همچون انگشتر ، ساعت و از این قبیل در دست نداشته باشد. کلیه ابزار آلاتی که بکار می گیرد لازم است دارای عایق بندی و محافظت شده باشند که در موقع کار سبب اتصال کوتاه نگردد.

نصب باتری ups

طریقه نصب باتری یو پی اس

بعد از بغل هم گذاشتن باتریها ، آنها را با هم سری کرده و در زمان کار لازم است توجه گردد تعداد باتری بیشتر از تعداد باتری درج شده در دستگاه به هم سری نگردد تا ولتاژ برای دستگاه یوپی اس مناسب باشد در غیر اینصورت باعث آسیب و خرابی شارژر دستگاه می شود و بعد از اینکه همه باطریهای طبقات را به هم وصل نمودیم نخستین و آخرین سرقطب باطریها را به فیوز کابینت وصل می نماییم و فیوز کابینت باتری را قطع می کنیم بعدا با احتیاط زیاد طبقات باطری را به هم وصل نموده و توجه گردد که اتصالات باید خیلی محکم باشند و باید از واشر خاردار برای محکم کردن اتصال بگونه ای که مابین کابلشو و سرباتری نباشد بکارگیری گردد.

بطور رایج از کابل قرمز رنگ جهت قطب مثبت و کابل مشکی و یا آبی جهت قطب منفی استفاده می گردد و قطر کابل ها مطابق دفترچه راهنما UPS (یو پی اس) بسته به ولتاژDC معین می گردد .

طریقه نصب باطری یو پی اس

نصب باتری یو پی اس

بعد از نصب باطری یو پی اس ، ولتاژ خروجی کابینت باتری با استفاده از ولت متر لازم است اندازه گیری شود و توجه شود که الکترود مثبت بر روی کابل قرمز و الکترود منفی ولت متر بر روی کابل مشکی یا آبی رنگ قرار گیرد برای مثال ولتاژ در کابینت 240 ولتی 276 ولت می باشد و نباید ولت متر ولتاژ را منفی نشان دهد ، وقتی عدد منفی باشد معنی آن این است که قطب مجموعه باطری ها به کانکتور یو پی اس برعکس متصل شده است .

این وضعیت خیلی خطرناک بوده و احتمال آسیب رسانی به ups وجود دارد.

بایستی حتما تصحیح گردد.

اکنون کابینت باتری حاضر بوده و توانایی متصل شدن به دستگاه یو پی اس را دارد.

×

سامانه گفتگوی آنلاین

پاسخگوی سوالات شما هستیم.

×