چرا حفاظت از قدرت مهم است؟

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
چرا حفاظت از قدرت مهم است؟

آنچه در این مطلب خواهید خواند

چرا حفاظت از قدرت مهم است؟

شرکت رسام یو پی اس : چرا حفاظت از قدرت مهم است؟
چرا حفاظت از قدرت مهم است؟

هیچ کمپانی قدرت اینکه توانگری های IT خود را بدون محافظت از دشواری های وابسته به قدرت رها کند، ندارد.

در این مبحث تنها تعدادی از دلیل هایی که به چه دلیل این چنین است، گفته شده است:

سیستم IT

تا جایی که گسستگی برق کوتاه می تواند مشکل آفرین باشد.

از بین رفتن قدرت هرچند به اندازه اندک ۴/۱ ثانیه می تواند سبب پیشامد هایی شود که امکان دارد:

سیستم های IT را در هر مکانی از یک ربع تا ساعت ها دست نیافتنی کند.

عیب و ایراد دارای مخارج است.

شماری از خبره گان اعتقاد دارند که اقتصاد ایالات متحده آمریکا مابین ۲۰۰ میلیارد دلار تا ۵۷۰ میلیارد دلار در سال از روی گسستگی برق و دیگر اختلالات از بین می رود.

لذا بهتر است از که یو پی اس بهره گرفته شود.

مطابق مقررات، برق می تواند بصورت وسیع به میزان بایسته به سبب دشواری های چشمگیری در برابر سیستم های IT ناهماهنگ باشد. با دقت به استانداردهای کنونی ایالات متحده آمریکا، بطور نمونه، ولتاژ از دید قانون می تواند از ۷/۵ درصد تا ۳/۸ درصد  با مشخصه های جامع، گوناگون باشد. این بدین مفهوم است هرچه که درعرضه خدمت ها درخواست ولتاژ ۲۰۸ فاز است، براستی می تواند از ۱۹۱V تا ۲۲۰V ناپایدار عرضه شود.

قطعی برق

انرژی الکتریکی ۱۰۰% باور پذیر نیست.

در آمریکا، در حقیقت، فقط ۹/۹۹ باور پذیر می باشد، که بی شک ۹ ساعت بی برقی در هر سال اعمال می شود.دشواری ها و ریسک های تشدید کننده ای می باشند. دستگاههای رزرو کننده در این روزی که هستیم، سرورها و سیستم های شبکه از قطعه های خیلی کم حجم بهره می برند که ضعیف بوده و تحت شرایط مقاومتی که سیستم های دوره های نخستین به سادگی تاب می آوردند، ناکام شده و خراب می شوند.

ژنراتور

ژنراتورها می توانند تجهیزات کاری را در هنگام گسستگی برق محافظت کنند.

لیکن آنها برای راه اندازی مدت زمانی نیاز دارند و اصلاً محافظتی در برابر افزایش ناگهانی برق الکتریک و دیگر اغتشاشات الکتریکی را پدیدار نمی کنند.

اما دستگاههای یوپی اس بی شمار کارآمد بوده و می توانند در مدت زمان راه اندازی ژنراتور برق مورد نیاز تجهیزات را بدون وقفه اعمال کنند و بعد از به راه انداخته شدن ژنراتور بدون اینکه تجهیزات متوجه شوند برق ژنراتور را پایدار کرده و به آنها انتقال می دهد تا زمانی که برق شهری وصل شود که در این هنگام برق ژنراتور را قطع و برق شهری را بدون هیچگونه وقفه وارد مدار می کند.