یو پی اس برای خودپرداز

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : یو پی اس برای خودپرداز

یو پی اس برای خودپرداز

یو پی اس برای خودپرداز

شرکت رسام یو پی اس : یو پی اس برای خودپرداز
یو پی اس مخصوص خودپرداز

اهمیت یو پی اس برای دستگاه خود پرداز (ATM):

یو پی اس برای خودپرداز

از با اهمیت ترین و مورد استفاده ترین لوازم و دستگاههای افزونی خدمت گذاری بانکی و گردش نقدینگی در بانکها دستگاه خودپرداز می باشد. آسانی و ایمنی عملیات بانکی درآن سبب افزایش مردم پسندی از بانک عامل و افزونی اعتماد ارباب رجوع و تراکنش از درگاه های بانکی می شود. به همین خاطر سیستم های خود پرداز (ATM)لزوماً ۲۴ ساعته حاضر به کار باشند و به این سبب بکارگیری از دستگاههای ذخیره انرژی یو پی اس (ups)تماماً لازم است.

سیستم های خودپرداز اکثر اوقات حتی در جاهای نبود بانک کارگزاری می شوند. و از راه خط تلفن در مناطق دور افتاده کشور به شبکه بانکی وصل هستند. تامین برق این سیستم ها به مدت طویل و تامین برق پایدار و یکنواخت برای خاطر جمعی از دسترسی همیشگی خود پرداز به شبکه بانکی و دسترسی ارباب رجوع به خدمات سیستم کمترین لزوم فنی آن است. از این رو دستگاه یوپی اس (ups)به کار رفته واجب است ۴ تا ۱۰ ساعت برق استوار و بدون نوسان را برای دستگاه خود پرداز تامین کند.و نیز دستگاه یو پی اس واجب است به پورت هوشمند اتصال شده به نرم افزار مانیتورینگ مجهز باشد. در صورت حتی وجود برق شهری ، بکارگیری از برق یوپی اس برای خود پرداز موجب افزایش طول عمر دستگاههای گران قیمت خودپردازATM می شود.