یو پی اس خودرو

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : یو پی اس خودرو

آنچه در این مطلب خواهید خواند

یو پی اس خودرو

یو پی اس خودرو:

شرکت رسام یو پی اس : یو پی اس خودرو
یو پی اس خودرو

اتومبیل ها بر حسب معمول به انرژی ذخیره شده در باتری هایی که برای این منظور در داخل آنها تعبیه شده برای فراهم کردن روشنایی یا الکتریک داخل اتومبیل وابسته هستند.

باتری های اتومبیل  توانایی آنر ا دارند تا ۱۲ ساعت لامپ های ماشین را تابان نگه دارند.

با این همه از ژنراتور اتومبیل در هنگامی که تحرکی ندارد و در وضعیت ساکن است نمی توان برای ذخر الکتریک در یک یو پی اس بهره برد.

امنیت یو پی اس خودرو

برای اینکه لازم است که یک سری سیم کشی مازاد در خودرو انجام شود که برابر مقررات و ضابطه امنیت یو پی اس ماشین و الکتریک اتومبیل، بی شمار مهم و نیاز به طرح ریزی خیلی ژرف و استاندارد است.

از همین روی بکارگیری از یوپی اس سوا در ماشین ها غیر مجاز است.

به استثنا جایی که از طریق کارخانه پدید آورنده،  طرح ریزی و نصب و گمارده شود.

بحث امنیت و ایمنی الکتریک ماشین مسئله ای بی شمار با اهمیت و مهم است.

از افزودن بی جهت و غیر استاندارد لوازم به برق اتومبیل شدیداً لازم است که پرهیز شود.

یو پی اس در ماشین هیبریدی

یو پی اس ها تنها در اتومبیل های هیبریدی و الکتریکی بصوت آنبرد و جرو پیش نیازهای ماشین است که از آن برای فراهم کردن برق داخلی خودرو و بعضی کاربردهای برق ناچیز به وسیله سرنشین خودرو هم می توان بکار گرفت.