یو پی اس قابل حمل

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : یو پی اس قابل حمل

یو پی اس قابل حمل

شرکت رسام یو پی اس : یو پی اس قابل حمل
یو پی اس قابل حمل

یو پی اس های قابل حمل یا همان یو پی اس پرتابل در این زمان در کثیری از حالات دارای برتری مصرف هستند.

در مکانهایی که نیروی آدمی و یا لوازم جابجایی نیاز به خاطر باتری ها ی بزرگ وجود ندارد بکارگیری از تعدادی یوپی اس کم حجم تر بجای یک یو پی اس بزرگ حائز اولویت جابجایی است. علاوه براین توانایی بکارگیری گردشی با یک یو پی اس کمکی یا Standby سبب افزونی عمر یو پی اس ها می شود.

مستلزم اینکار بکارگیری از یوپی اس های قابل حمل می باشد.

بطور عمومی سنگینی یو پی اس ها(ups) وابسته به آنلاین بودن یا لاین اینتراکتیو بودن (دستگاه لاین اینتراکتیو به دلیل داشتن ترانس ، از دستگاه یو پی اس آنلاین سنگینتر می باشد) دستگاه یو پی اس و طرح ریزی آن و بیشتر باتری یو پی اس هامی باشد اما عموماً یو پی اس های زیر (VA۵۰۰۰ ) ولت آمپر مقدار وزن کمتر از ۱۰ کیلو گرم دارند که از طریق یک یا دو فرد قابل جابجایی تا فاصله های نزدیک می باشند.

خوب است از یو پی اس هایی (ups) که گیره (دسته)جابجایی و یا مکانهای مختص غلاب کردن فریم یوپی اس استفاده شود.

در یو پی اس های بزرگ بکارگیری از صفحه های دارای چرخ زیاد پیشنهاد می گردد چون نیز سبب می شود که یو پی اس بالاتر از روی زمین جا گیرد و گردش هوا سبب ازدیاد خنک شدن آن می شود و نیز آب ، نمناکی و گرد و خاک کمتر آنرا چرک آلود می  کند.

شرکت رسام یو پی اس : یو پی اس قابل حمل
یو پی اس قابل حمل

سرانجام صفحه چرخدار سبب آسانی جابجایی آن می شود.

یو پی اس قابل حمل در ایران (یو پی اس پرتابل)

در کشورمان ایران گونه های یو پی اس (یو پی اس ایرانی)کم وزن دسته دار(گیره دار)، دارای غلاب و گونه های صفحه چرخدار برای یوپی اس های بزرگتر تولید  می شوند.

یو پی اس فاران، یو پی اس فاراتل و … مطابق درخواست فریمهای با توانایی جابجایی بهتر را عرضه می کنند.

یو پی اس بزرگ و توان بالا

زمانیکه که بکارگیری از یوپی اس عظیم و درشت مد نظر باشد، خوب است الزاماً از صفحه چرخدار بهره جویی شود و یو پی اس در توی قاب ویژه مراقبت و محافظت شود.

قاب همانا باید منفذ دار و دارای امکانات هوارسانی باشد.