یو پی اس Power WAVE 6000

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : یو پی اس Power WAVE 6000

آنچه در این مطلب خواهید خواند

فروش یو پی اس

قیمت یو پی اس

تولید قابل توجه یو پی اس Power WAVE 6000

شرکت رسام یو پی اس : یو پی اس Power WAVE 6000
یو پی اس Power WAVE 6000

با تعداد قابل مقیاس‌بندی، کاربردها به عنوان کاربردهای مهم تجاری طبقه‌بندی می‌شوند.

در ترکیب با افزایش استراتژی‌های IT دیگر مثل خدمات موبایل، مجازی‌سازی سرورها و سیستم محاسبه‌ی Cloud ـ مقتضیات موجود برای کل اعتبارات تجهیزات حمایت‌کننده از نیرو، یکسان نمی‌باشند.

به صورت برابر، در این چالش‌ها، با توسعه‌ی قانون‌گذاری و تکنولوژیکی ثابت، نیاز به استفاده از مراحل فعال برای مدیریت منابع سازمانی و کنترل هزینه‌های عملکردی به یک مشکل جهانی تبدیل شده است.

شرکت Kohler

در مورد مقتضیات حمایت از زیرساخت‌های مرکز داده در شرایط امروزی و شرایط مربوط به آینده،شرکت Kohler،یک شرکت UPS، طراحی را برای ابداعات و راه‌حل‌های یو پی اس بدون ترانسفورماتور فوق‌العاده کارآمد، توسعه داده است که شامل جریان داده‌های موجود می‌باشد مثل سیستم یو پی اس Power WAVE 200 با هدف انتقال تعادل بهینه بین کارآیی انرژی، قابلیت دسترسی و عملکرد نیرو، رده‌ی Power WAVE 6000 در KVA 500 و ۴۰۰ میزان نیرو در دسترس قرار دارد که معادل MVA5 می‌باشد. در مقایسه با سیستم‌های UPS معادل و دارای ظرفیت مشابه، Power WAVE 6000 به صورت چشمگیری وابستگی فیزیکی را کاهش می‌دهد و دارای شدت نیرو و توان kw/m2363 می‌باشد.

یو پی اس همچنین انرژی کمتری مصرف می‌کند و انتشار CO2 کمتری به نسبت دیگر تجهیزات دارد.

یو پی اس Power WAVE 6000 یکی از طرح‌هایی می‌باشد که کمترین تاثیر محیطی روی بازار دارد و صرفه‌جویی در هزینه‌ی کلی و مشخص را فراهم می‌آورد.

یو پی اسPower WAVE 6000  جدید دارای طراحی ویژه برای تحقق نیازهای حفاظت از نیرو در کاربردهای اصلی مرکز داده، IT، ارتباطات تلفنی و بخش‌های خدمات‌رسانی مالی و ویژگی‌ها و انتخاب‌هایی می‌باشد که منعکس‌کننده‌ی نیازهای صنعتی پیش‌بینی شده و اخیر می‌باشند.

کارآیی زیاد

با یک سطح بدون ترانسفورماتور و تکنولوژی رابطه اینورتر دارای ویژگی صرفه‌جویی در انرژی (ESIS، (Power WAVE 6000 بهترین کارایی را در هر دوی بارهای کامل و نسبی شکل می‌دهد.

سطح کارایی به صورت چشمگیری هزینه‌ی کلی UPS را در سراسر چرخه‌ی فعالیت دستگاه کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، برای کاهش هزینه‌ی عملکرد Power WAVE 6000 طراحی شده است و از نیروی باتری و دیگر اجزای مورد نیاز استفاده می‌کند.

یک راه‌حل دوستار محیط‌زیست برای کاربردهای اصلی وجود دارد.

یو پی اس Power WAVE 6000

مزیت‌های اصلی

ظرفیت‌های واحد منفرد از KVA60 تا KVA500

ظرفیت تا ۵ مگاوات از ۱۰ واحد در حالت موازی

شدت توان Kw/m22363

باتری‌های داخلی تا KVA 100

کارآیی زیاد و هزینه‌ی مینیموم مالکیت

اختلال هماهنگ ورودی کمتر از ۵/۳ = THDi در هر ۱۰۰ درصد میزان بار

نزدیکی به کامل نیروی ورودی واحد ۹۹/۰

توان خروجی دارای میزان کامل (Blade Friendly)

قابلیت خدمات‌رسانی سیستم با افزایش دسترسی در بخش ورودی

طراحی بدون ترانسفورماتور

کابل ورودی در دسترس

باتری‌های ترکیبی

یو پی اس Power WAVE 6000

Power WAVE 6000 به  استفاده از باتری آزاد تا متصل  در نصب طبق مقتضیات بار اصلی در کمترین  هزینه‌ی  ممکن اجازه می‌دهد و باعث می‌شود هر طرح باتری یو پی اس با فعالیت خودکار مورد نیاز سازگار شود. Power WAVE 6000 دارای محافظه‌هایی برای قرار دادن باتری‌های KVA100، ۸۰ و ۶۰ می‌باشد و با رده‌ی وسیعی از باتری‌های خودکار سازگار شده است.

بالاترین دسترسی به بار: Power WAVE 6000 مدارهای اصلی اضافی (RCC) را برای کارآیی موثر در صورت افت عملکرد ادغام می‌کند و سیستم‌های دارای اعتبار و قابلیت دسترسی به بار را فراهم می‌آورد و می‌تواند تا MVA5 به صورت موازی متصل شود تا سطوح بالاتر قابلیت دسترسی بار یا بار اضافی را فراهم آورد.

عملکرد ورودی ارتقاءیافته

Power WAVE 6000 کل THDi را در یک سطح پایین (٪۵/۳ در هر بار ٪۱۰۰) مدیریت می‌کند. این باعث خنثی‌ساز انتشار هماهنگ‌ها در ورودی UPS می‌شود. اختلال هماهنگ کمتر برای افزایش اندازه‌ی ژنراتورها، ایجاد کابل و تجهیزات فرعی و جانبی ضرورت ندارد و از گرمای اضافی در ترانسفورماتور ورودی جلوگیری می‌کند و باعث افزایش طول عمر مفید ابزار داخلی می‌شود.

کارآیی زیاد بیشتر توسط حذف مقتضیات برای ابزار جبران‌کننده‌ی فاز اضافی، افزایش پیدا می‌کند.

کاهش فضای اشغال شده

Power WAVE 6000 دارای تراکم توان Kw/m2250، بصورت چشمگیری باعث کاهش فضای UPS تا m241/0 (تا KVA100) و m282/0 (تا KVA200) می‌شود.

در نتیجه کاهش فضای مورد نیاز باارزش و بالقوه، حتی در میزان‌های توان زیاد حاصل می‌شود.

برای مراکز داده، به صورت ویژه، این به افزایش فضای سطح و افزایش عایدی‌های حاصل از سرورها کمک می‌کند.

یو پی اس Power WAVE 6000

اعتبار، کارآیی هزینه‌ها و حفاظت از توان اصلی

۱۰ واحد مستقل Power WAVE 6000 می‌توانند به صورت موازی به یکدیگر متصل شوند تا ظرفیت اضافی (MVA5) یا ظرفیت تجهیزات اضافی N+1 برای سیستم‌های دارای کاربرد اصلی حاصل شود. در حالت موازی، هر واحد به صورت مستقل عمل می‌کند اما به صورت همزمان با دیگر واحدها ایمن می‌شود.

این مقیاس انعطاف‌پذیری باعث کاهش سرمایه‌های کارکردی و هزینه‌های آن می‌شود.

با تغییر یا افزایش توان، هزینه‌های موثر کاهش می‌یابند و شما به پرداخت هزینه فقط برا ظرفیت نیاز خواهید داشت.

یوپی اس Power WAVE 6000

Power WAVE 6000 در انواع طرح‌های مختلف در دسترس قرار دارد تا مناسب مقتضیات شما باشد هم در حال حاضر و هم در آینده رده‌ی آن در KVA60 شروع می‌شود و واحدهای KVA100 و KVA80 هم در دسترس قرار دارند تا باتری‌ها مورد استفاده قرار گیرند. برای واحدهای بزرگتر، این میزان از KVA120 تا KVA500 رده‌بندی می‌شود و جایگاه خارجی باتری مورد نیاز می‌باشد.