یک اینورتر چگونه کار می کند؟

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : یک اینورتر چگونه کار می کند؟

یک اینورتر چگونه کار می کند؟

شرکت رسام یو پی اس : یک اینورتر چگونه کار می کند؟
یک اینورتر چگونه کار می کند؟

یک اینورتر چگونه کار می کند؟

در خیالتان مجسم کنید که یک باتری مستقیم DC هستید.

کسی بر روی کتف شما ضربت می زند.

به شما فرمان می دهد که به جای آن برق متناوب AC تولید کنید.

به چه طریق آن را اجراء می کنید؟

چنانچه کل جریانی که شما پدید می آورید در یک راستا جریان یابد.

افزودن یک کلید معمولی به محل خروج سرب شما :

تعویض جریان خود به خاموش و روشن، خیلی به سرعت، پالس های جریان DC مستقیم می دهد.

دست کم نصفی از مسئله را اجرا می کنند.

برای ایجاد کردن برق AC قابل قبول، شما به یک کلید احتیاج دارید که به شما جواز برعکس کردن جریان به گونه جامع را بدهد و آن را نزدیک به ۵۰ الی ۶۰ بار در هر لحظه اجراء دهد. خود را همچون یک باتری انسان در حال تبادل داده برخورد خود به پشت و روبرو متجاوز از ۳۰۰۰ دفعه در دقیقه تجسم کنید.

اساساً، یک اینورتر مکانیکی قدیمی تا یک اندازه تبدیل وابسته به یک مبدل برق زیرین می آید.

یک اینورتر چگونه کار می کند؟

اگر شما بخش ما در زمینه ترانسفورماتور را خوانده باشید، خواهید دانست که آنها سیستم های الکترومغناطیسی هستند که برق متناوب ACولتاژ پایین را به برقAC ولتاژ بالا عوض می کنند، و یا برعکس، با بکارگیری از دو عدد سیم پیچ اولیه وثانویه که به یک هسته آهنی پیچیده شده اند.

اینورتر

در یک اینورتر مکانیکی و یا موتور برقی، با ضربه زدن جریان مستقیم DC ورودی اولیه را به آسانی با معکوس کردن داده ها و پدید آوری جریان متناوب AC در ثانویه، به جهت عقب و جلو رانش انجام می دهد.

در نتیجه این خیلی مغایر از اینورتری که در خیالمون تجسم کرده بودیم نیست.

یک اینورتر چگونه کار می کند؟

سیستم زنگ هم مانند این عمل می کند وقتی که به برق وصل میباشد ، کلید را به حالت آهن ربایی در می آورد، با ربایش آن را جدا می کند و خیلی کم آن را با حالت خاموش عوض می کند و فنری که در آنجا تعبیه شده کلید را به حالت اولیه و اصلی خود باز می گرداند.

مجدداً آن را روشن می کند و این روال را مکرراً انجام می دهد.

در آخر اینکه اینورتر با کلیدزنی سرعتی و بعضی از فعل ها برق مستقیم تولید شده از باتری را به برق متناوب AC تبدیل می کند که مصرف کننده یا بار بتواند از آن در خروجی استفاده کند.