در حال نمایش 4 نتیجه

فیلتر کنید
 • باتری صبا 12 ولت 18 آمپرساعت

  باتری یوپی اس صبا

  باتری صبا 12 ولت 18 آمپرساعت

  برند ایرانی صبا باتری

  وزن و ابعاد باتری 18 آمپر ساعت صبا

  وزن باتری : 6.5 کیلو گرم

  ابعاد باطری : ۱۶۵*۱۸۱*۷۸ میلی متر

  ولتاژ باتری : 12 ولت

  ظرفیت نامی باتری صبا به ازای دشارژ 10 ساعته : 18آمپر ساعت

  تخلیه خود بخودی باتری بعد از 3 ماه انبارش : 91 درصد

  تخلیه خود بخودی باتری بعد از 6 ماه انبارش : 82 درصد

  تخلیه خود بخودی باتری بعد از 9 ماه انبارش : 64 درصد

 • باتری صبا 12 ولت 28 آمپرساعت

  باتری یوپی اس صبا

  باتری صبا 12 ولت 28 آمپرساعت

  برند صبا ایران

  وزن و ابعاد باتری 28 آمپر ساعت صبا

  وزن باتری : 9.5 کیلو گرم

  ابعاد باطری : 125*166*175 میلی متر

  ولتاژ باتری : 12 ولت

  ظرفیت نامی باتری  به ازای دشارژ 10 ساعته :  28 آمپر ساعت

  تخلیه خود بخودی باتری بعد از 3 ماه انبارش : 91 درصد

  تخلیه خود بخودی باتری بعد از 6 ماه انبارش : 82 درصد

  تخلیه خود بخودی باتری بعد از 9 ماه انبارش : 64 درصد

 • باتری صبا 12 ولت 42 آمپرساعت

  باتری یوپی اس صبا

  باتری صبا 12 ولت 42 آمپرساعت

  برند صبا ایران

  وزن و ابعاد باتری 42 آمپر ساعت صبا

  وزن باتری : 14.6 کیلو گرم

  ابعاد باطری : 166*197*169 میلی متر

  ولتاژ باتری : 12 ولت

  ظرفیت نامی باطری  به ازای دشارژ 10 ساعته :  42 آمپر ساعت

  تخلیه خود بخودی باتری بعد از 3 ماه انبارش : 91 درصد

  تخلیه خود بخودی باتری بعد از 6 ماه انبارش : 82 درصد

  تخلیه خود بخودی باتری بعد از 9 ماه انبارش : 64 درصد

 • باتری صبا 12 ولت 7.5 آمپرساعت

  باتری یوپی اس صبا

  باتری صبا 12 ولت 7.5 آمپرساعت

  برند صبا باتری

  وزن و ابعاد باتری 7.5 آمپر ساعت صبا

  وزن باتری : 2.7 کیلو گرم

  ابعاد باطری : 98*65*151 میلی متر

  ولتاژ باتری : 12 ولت

  ظرفیت نامی باتری  به ازای دشارژ 10 ساعته :  7.5 آمپر ساعت

   

  تخلیه خود بخودی باتری بعد از 3 ماه انبارش : 91 درصد

  تخلیه خود بخودی باتری بعد از 6 ماه انبارش : 82 درصد

  تخلیه خود بخودی باتری بعد از 9 ماه انبارش : 64 درصد