اتاق یو پی اس چیست

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
اتاق یو پی اس چیست

آنچه در این مطلب خواهید خواند

اتاق یو پی اس چیست ?

اتاق یو پی اس چیست ?

اتاق یو پی اس چیست ؟
اتاق ups

اتاق دستگاه یو پی اس چنانچه از اسمش مشخص می باشد محل نگهداری و یو پی اس و تجهیزات و باتری های یو پی اس می باشد.

این اتاق باید قبل از ساخت یک سری اقدامات روی آن انجام گیرد بعد ساخته شود.

استاندارد اتاق یو پی اس

اقداماتی همچون کانال کشی زیر ساخت جهت قرار گرفتن UPS های صنعتی و سنگین و همچنین اقدامات جهت پایین آوردن دمای اتاق ، استاندارد سازی اتاق یو پی اس و سرور هم قبل از ساخت و هم بعد از ساخت باید رعایت شود.

شرایط اتاق ups

اتاق سیستم یو پی اس باید دارای دیوار محکم بوده تا تابلو های برق مورد نیاز به راحتی نصب گردد.

برای سیستم یوپی اس های صنعتی زیرساخت باید طوری باشد که تابلوهای برق به صورت رک ایستاده قرار گیرند.

شرایط اتاق یوپی اس باید طوری باشد که یو پی اس و تابلو ها و باطری ها به راحتی مورد استفاده قرار بگیرد.

و فضای کافی جهت این کار داشته باشد و همچنین دمای اتاق یو پی اس نباید از دمای استاندارد بالا رود.

Ups  اتاق سرور

در بعضی از اداره ها و سازمانها اتاق سرور و اتاق دستگاه ups یکی می باشد.

در این صورت اتاق باید هم استاندارد های یو پی اس و استاندارد های سرور را داشته باشد.

باید محل کابلهای شبکه و UPS جدا کانال کشی شوند.

هرگز سیستم UPS و باتری یو پی اس را در نور مستقیم خورشید یا در کنار هر منبع گرما قرار ندهید.

چون سبب می شود که دستگاه یو پی اس به شدت گرم شده و باعث آسیب دیدن دستگاه شود.

هرگز نباید اتاق یو پی اس دارای رطوبت زیاد باشد، چون باعث اتصال و خرابی دستگاه می شود.

حداکثر رطوبت نسبی مجاز برای دستگاه های یو پی اس معمولا 95٪ می باشد.

اتاق یو پی اس باید بدون گرد و غبار باشد چون گرد و خاک عمر دستگاه رو به شدت پایین می آورد.