سولفاته شدن باتری یو پی اس

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
سولفاته شدن باتری یو پی اس

آنچه در این مطلب خواهید خواند

سولفاته شدن باتری سیستم یوپی اس

سولفاته شدن باتری یو پی اس

سولفاته شدن باتری یو پی اس ، شرکت رسام
سولفاته شدن باتری یوپی اس

پدیده سولفات شدن در درون باطری های سرب انجام میشود.

این پدیده وقتی اتفاق می افتد که الکترولیت های باطری شروع به شکستن می کنند و یون های سولفات سرب را تشکیل می دهند. با مرور زمان کریستال ها بزرگ و بزرگتر شده و در نتیچه سخت می شوند و دیسک سرب را می پوشانند. این پوشش عملکرد کلی و توانایی ذخیره سازی باطری را کم می کند. اگر باطری UPS سولفاته شده تعمیر نگردد به مرور زمان باطری به طور کامل از خراب میشود.

در این حال مواد فعال دیسک، دیگرجریان دشارژ رانمیتواند تحمل کند و مانند سدی در مقابل شارژ دوباره باطری بوده و در نتیجه باطری UPS از کار می افتد.

دلیل های رایج سولفاته شدن باتری UPS :

موقعی که باطری یوپی اس به صورت دشارژ شده انبار گردد و یا برای بیشتر از شش ماه انبار گردد.

باتری ups بیش از حد شارژ گردد.

میزان الکترولیت پایین باشد.

پیشگیری از سولفاته شدن باتری ups:

میزان الکترولیت باطری دستگاه ups به خوبی بازدید شود.

محکم بودن سر باطری بررسی شود.

رویه خورده شده قطب باتری پاک شود.

شارژ سیستم یو پی اس بررسی گردد.

هر سال 2 بار یو پی اس را از برق شهری کشیده تا باتری ها دشارژ و شارژ شوند.

یو پی اسی با توان و تکنولوژی مناسب برای سیستم مصرفی انتخاب گردد.

با دارا بودن یوپی اس مناسب میزان دشارژ باطری هم قابل کنترل خواهد بود . یعنی دستگاه یوپی اس کلاً باطری ها را دشارژ نمی کند بلکه برابر استاندارد دشارژ باطری ، بعد از هشدار به کاربر شبکه را قطع می کند .

باتری دستگاه یو پی اس بایستی بصورت اصولی انبار گردد:

همه باتری های تولید شده در کارخانه ها به صورت 30% شارژ شده به بازار ارائه میگردند و به سبب خود دشارژی بر حسب معمول هر ماه تقریباً با 3 ولت افت مواجه می گردند که این موضوع در باتری های سیلد اسید معمولاً به 6 تا 9 ماه به طول می انجامد.