ظرفیت باتری یو پی اس

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
ظرفیت باتری یو پی اس

آنچه در این مطلب خواهید خواند

باتری سیستم یوپی اس

ظرفیت باتری یو پی اس

ظرفیت باتری یو پی اس شرکت رسام
ظرفیت باتری Ups

همانطور که می دانیم در مبانی، ظرفیت باتری دستگاه UPS عبارتست از نتیجه ضرب شدت جریان استفاده شده از باطری یوپی اس در مدت زمانی که باتری توانایی تامین آن جریان را داشته باشد. در حقیقت گنجایش و ظرفیت باتری با توان نامی و جریانی که در هنگام استفاده از مدار سیستم یو پی اس کشیده میشود وابسته است. پیش از آنکه ولتاژ آن از یک اندازه معین برای هر سلول باتری کمتر شود که این بر حسب معمول تقریباً 20% توان نامی باطری UPS است.

خصوصاً برای باتری سیلد اسید این مسئله ضروری می باشد.

محاسبه ظرفیت باتری یو پی اس

ظرفیت باتری یوپی اس که توانایی آن را داشته باشد تا برای مدت 20 ساعت جریانی برابر 5 آمپر را پیش از آنکه ولتاژ آن به 2.4 ولت برای هر سلول از باتری (هر باتری دارای 6 سلول می باشد) برسد فراهم نماید، برابر AH 100 می نامند. در مبانی، این باتری بایستی جریان 1 آمپر را برای مدت زمان 100 ساعت و  برعکس جریان 100 آمپر را برای مدت زمان 1 ساعت فراهم کند. ولی در واقعیت زمان خالی شدن باطری حقیقی وابسته به ارتباط ظرفیت باطری به جریان خروجی از Ups می باشد. به همین سبب ظرفیت نامی باتری همراه با زمان قابل استفاده به آن ظرفیت بر روی بدنه باتری تراشیده می شود.

محاسبه ظرفیت باتری Ups

مثال :

برای مثال از یک باتری یو پی اس 100 آمپر ساعت با زمان تخلیه 10 ساعت می توانیم جریان 10 آمپر را برای زمان 10 ساعت داشته باشیم. با انتخاب حداکثر جریان برق خروجی از یوپی اس (جریان مجموع بارهای متصله به دستگاه یو پی اس ) به زمان برق دهی صحیح رسید. همانا می توانیم از طریق تقسیم توان به مجموع توان این زمان را به دست آوریم که بایستی 20% از زمان را از آن کم کنیم. بطور متوسط باتری هایی با ضریب تخلیه 10 H تحت تخلیه 1 ساعت فقط توانایی آن را دارند تا 55 تا 62 درصد از ظرفیت نامی خود را فراهم کنند.

 یعنی حاصل ضرب مقدار زمان برق دهی در آمپر دستگاه یوپی اس.