قابلیت Walk in در یو پی اس

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
Walk in در یو پی اس ، شرکت رسام

آنچه در این مطلب خواهید خواند

قابلیت Walk in در یو پی اس

قابلیت Walk in در یو پی اس

Walk in در یو پی اس
Walk in در ups

ژنراتورها با سوخت های فسیلی کارمیکنند ودر زمان قطع برق پس از حدود چند لحظه وارد مدار می شوند. به خاطر وجود آنها نیاز به نگهداری ، محلی برای اندوختن سوخت و دارای سر و صدا هستند. ژنراتورها لحظه  قطع برق باعث بروز وقفه می شوند ولی یو پی اس (UPS) هیچگونه وقفه ای را ایجاد نمی کنند. یکی دیگر از ضعف های ژنراتورها یا موتورهای برق تغییر فرکانس آنها به دلیل تغییر سرعت موتور است که سبب به هم ریختن سنکرونیزاسیون در وسایلی می شود که با برق شهر سنکرون شده اند.

یو پی اس در کنار ژنراتور

در بسیاری از کاربردهای مهم ، ژنراتور در کنار UPS استفاده می میشود تا پس از رفتن برق شهر و قبل از وارد شدن ژنراتور ، UPS توان خروجی را فراهم کند. پس از وارد شدن ژنراتور به مدار نیز UPS ولتاژ و فرکانس خروجی ژنراتور را تثبیت می کند.

کاهش هارمونیک

کاهش هارمونیکهای جریان ورودی و UPS، به خاطر استفاده از IGBT و سوئیچینگ فرکانس زیاد در رکتیفایر ورودی است.

هارمونیک جریان ورودی در  UPS های با قابلیت Walk in کمتر از یک دهم UPS های شبیه ورودی تریستوری است.

هماهنگی با ژنراتور

به خاطر همین بسیار با ژنراتورها هماهنگ تر هستند.

توجه

نیاز به استفاده از ژنراتورهای با چند برابر توان یو پی اس نیست.

نیز سطح نویز و تشعشع های الکترومغناطیسی ورودی بسیار کاهش یافته است.

به خاطر همین برای به کار گیری در محیط های آزمایشگاهی و استفاده دقیق و مهم  بسیار مناسب تر هستند.

همچنین موجب به وجود آمدن گرما و وقفه ناشی از هارمونیک های زیاد جریان در ترانس های برق تغذیه کننده یو پی اس نخواهند شد.

با توجه به مطالب بالا اهمیت قابلیت walk in  بیشتر قابل مشاهده است:

هنگام کلید خوردن UPS از حالت باطری به ژنراتور:

به خاطر اینکه ناگهان بار زیادی از ژنراتور گرفته میشود.

در بیشتر مواقع پدیده افت و پایین آمدن ولتاژ و فرکانس در ژنراتورها رخ می دهد و UPS  مجددا به حالت باطری باز می گردد.

این قطع و وصل پی در پی انجام شده و موجب  کم شدن طول عمر ژنراتور ، باطریها و در آخر UPS خواهد شد.

وجه خاص walk in به UPS اجازه می دهد که اندک اندک  و طی مدت زمانی حدود شصت ثانیه به ژنراتور کلید کند.

در این زمان UPS به صورت همزمان از ژنراتور و باطری استفاده میکند و در این زمان کم کم استفاده خود از باطری را کم کرده و به استفاده از ژنراتور اضافه میکند.

Walk in در یو پی اس

چون کلید به حالت ژنراتور ، به صورت آنی انجام نمیشود:

ژنراتور زمان کافی برای اصلاح  دامنه ولتاژ و فرکانس  خود را خواهد داشت.

همانطور که گفته شد هارمونیک بسیار کم در جریان ورودی کم به همراه ویژگی Walk in   به کمک یکدیگر می آیند تا امکان کار UPS با ژنراتور های هم توان خود را نیز تامین کند.