احیاء باطری

گروه هلدینگ رسام یو پی اس

تخصصی ترین مرکز فروش و تعمیر یو پی اس در ایران

تصویر تبلیغاتی سربرگ شرکت هولدینگ رسام یو پی اس
شرکت رسام یو پی اس : احیاء باطری

آنچه در این مطلب خواهید خواند

 بازسازی و احیاء ، باتری یو پی اس – نیکل کادمیوم

 

احیاء باطری :

 

به استحضار می رساند که شرکت  رسام یو پی اس در خصوص سرویس ، احیاء و بازسازی باتری های نیکل کادمیوم و ساخت الکترولیت (آلکالین) فعالیت می نماید که در این راستا خدمات ارزنده ای به کارخانجات و صنایع کشور ، ارائه نموده است. همانگونه که مطلع هستید نگهداری و مراقبت از باتری های نیکل کادمیوم و استفاده مطلوب تا مرز ۲۵ سال بستگی به عوامل متعددی از جمله کیفیت ساخت باتری ، چگونگی شارژ و دشارژ و پارامترهای دیگری ، بویژه تعویض الکترولیت باتری دارد ، یکی از مواد متشکله الکترولیت باتری های نیکل کادمیوم ماده Potassium Hydroxide  یا پتاس(KOH) است .

احیاء باطری

 

این عنصر شیمیایی در تمام دوران حیات باتری و بخصوص زمانیکه باتری در حالت Flot charge  بسر می برد تمام گازهای انیدرید کربنیک (CO2) موجود در اطراف هوای باتری را از طریق منافذ درب باتری جذب نموده و آنرا وارد سلول می کند و در اثر ترکیب با خود ماده جدیدی به نام کربنات پتاسیم (Potassium Carbonate) بوجود می آورد ، که اصولا این ماده مزاحم الکترولیت و باتری بوده و می تواند در دراز مدت به حداکثر غلظت خود برسد که در چنین حالتی الکترولیت کاملا آلوده می گردد و به تدریج موجبات افزایش مقاومت داخلی باتری و کاهش ظرفیت آنرا فراهم مینماید.

احیاء باطری

 

تشکیل ماده مخرب الکترولیت(کربنات پتاسیم) طبق فرمول زیر می باشد.

H2O + (کربتات پتاسیم) CO3K2 = (گاز کربونیک هوا) CO2 + (الکترولیت) ۲KOH کربنات پتاسیم همان ماده ماده مخرب و نابود کننده الکترولیت است که در اثر ترکیب بخشی از الکترولیت با گاز کربنیک هوا بوجود آمده است .

که از این مرحله به بعد کاهش ظرفیت و خرابی تدریجی باتری و نهایتا مرگ آن به وقوع می پیوندد.

احیاء باطری

 

لذا جهت جلوگیری از پیشرفت چنین روندی و بهره گیری حدود ۲۵ سال از باتری نیکل کادمیوم بایستی هر ۲/۵ الی ۳ سال یکبار مقدار ماده کربنات پتاسیم تشکیل یافته در داخل باتری را اندازه گیری کرد تا در صورتی که غلظت آن از مرز بحرانی ۶۰ گرم در لیتر تجاوز کرده باشد به شستشوی شیمیایی PLATE و تعویض محلول الکترولیت باتری اقدام شود ، از آنجا که غلظت ماده کربنات پتاسیم بعد از گذشت حدود ۳ سال به میزان قابل توجهی می رسد ، اغلب سازندگان باتریهای نیکل کادمیوم توصیه کرده اند که بهتر است پس از انقضای مدت فوق تعویض الکترولیت انجام بشود که تا بحال چنین روندی بطور منظم یا غیر منظم در سایت هایی که از باتریهای NI-CD  استفاده می کنند اجرا شده است.
شرکت  رسام یو پی اس 

به منظور نظم بخشیدن به تجربه مذکور و عملی نمودن آن ، ضمن تماس با سازندگان مشهور باتریهای نیکل کادمیوم توانسته است اندازه گیری غلظت ماده کربنات پتاسیم را از طریق تیتراسون بدست آورد که در این خصوص آزمایشگاهی نیز تجهیز نموده است بنابراین دیگر بجای تعویض الکترولیت ادواری و تجربی می توان با اطمینان بیشتر و به شیوه علمی دقیق تعویض الکترولیت را تعیین و اقدام نمود.

بازیافت و احیای باطریهای نیکل کادمیوم در راه آهن

شرکت رسام یو پی اس : احیاء باطری
احیاء باطری